fasrgang 4 no.5. 25 November 1965» Parochie H.Oda. 1e Zondag van de__Advent* 7 uur leesmis voor Peter Joh, Philipsen, 8,15 uur lees- mis voor de overleden familie v.d, Berkmortel Strijbos, 9-15 uur leesmis voor de overleden familie van Schijndel- Thijsseru 10,15 uur Hoogmis voor de parochies 7 uur avondmis voor de levende en overleden leden van de Limburg se Vrouwenbeweging 7*30 uur weekdienst voor Peter Jon. van Dijck» 8 uur -weekdierst voor Hans van Dierendonck* 7 uur avondmis voor öaecilia mal van net kerkkoor» eerste vrijdag, 7*30 uur leesmis t.e.v. H. Hart, voor Ar.~ toon Janssen en Maria Janssen - Winnen. Zaterdag: 7»50 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Koonings- Litjens Gelegenheid om te biechten van 6 tot 7 uur nm. Misdienaars: Gooren en van Tucht. Zondag Maandag Dinsdag: Woensdag: Donderdag Vrijdag: St «N icolaasintocht Zondag a.s, zal St.Nicolaas, vergezeld'van zijn beide knechten,Igs- Selsteyn weer bezoeken, öm ongeveer 2 uur zal hij door de ruiters te paard en door de fanfare aan de Deurneseweg worden afgehaald.. Over de Jan Pceldweg, Beidsepeelweg, van Montfortstraatvan Beur- denweg en Lovinckpiein trekt de Sint naar het Gemeenschapshuis, waar hij ongeveer kwart voor 5 zal aankomen. De leden van de fanfare wórdt vriendelijk verzocht om voor rechts in de zaal plaats te nemen (zijde kerk) om tijdens het bezoek met StNicolaasklanken de stemming te verhogen, St.Nicolaas zal alle kleine en ook hele grote kinderen weer graag toespreken en zich la ten verrassen door voordrachtjes en liédjes van enkele kinderen. Persoonlijk zal de Sint alle kinderen van 1 tot 6 jaar een tractatie uitdelen. De beide zwarte Pieten zullen aan de kinderen van de lage re school een kleine versnapering uitdelen aan de deur. De moeders met kinderen kunnen het beste door de eur ven de garderobe de zaal verlaten. Op uitdrukkelijk verzoek Van St.Nicolaas worden alle kinde ren dringend gewaarschuwd goed op het verkeer te letten bij het bin nenkomen, maar vooral bij het verlaten van het Gemscnschapshuis Bibliotheek» De bibliotheek is zondag na de Hoogmis geopend. Zitting heeft Dhr, A.Steverink.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1965 | | pagina 1