jaargang 5no. 51 28 October 1965- Parochie H. Oda. 21e Zondag na Pinksteren,Peest van Christus Koning» 6.50 uur leesmis voor de overleden farailie Phi Imps en-Hen driks.8,10 uur leesmis voor Peter Joh, van Dijck, besteld door de buren. 9*15 uur leesmis voor Gerard Deters. 10.15 uur Hoogmis voor de parochie. Feest van Allerheiligen, verplichte feestdag. 6'.50 uur leesmis' voor de familie van Soest - Swinkels.8 uur lees mis voor de overleden ouders Poels - Jacobs. 8.45 uur leesmis voor de overleden ouders Jacobs - Stevens. 9<50 H. Mis voor de Duitse bezoekers van het kerkhof. 10.15 uur Hoogmis voor de parochie. 5 uur Lof, allerzielenpreek en processie naar het Kerkhof. Allerzielen, 7*50 uur leesmis voor Gerard Deters. 7 uur avondmis, gezongen zieledienst voor alle overlede nen van de parochie. Woensdag: 7*30 uur weekdierst voor Peter Joh. van Dijck. Donderdag: 6 uur avondmis, gezongen jaargetijde voor Josephina Wis- mans - Droesen. "Vrijdag: eerste vrijdag van de maand, 7*30 uur gezongen H, Mis t» e.v. het H. Hart, voor Louis Ousters. 10 uur plechtige huwelijksmis voor het. bruidspaar de Mulder - Michels« Zaterdag: 7*30 uur maanddienst voor Marinus van Dijck. Misdienaars: Crienen - Bus. De. collecte van Missiezondag heeft het mooie bedrag opgebracht van f.941,45, terwijl de z.akjes van Offervrijdag nog f.149,- opbracht. Samen dus f.1090,43* Ndmens de mièsie onzen hartelijke dank voor deze buitengewone gaven. In het retraitehuis Manresa te Venlo worden weer retraites gegeven voor verloofde paren, en wel: van Donderdag 18 November 8 uur tot Zondagmiddag 1 uur, en van don derdag 9 December 8 uur tot Zondagmiddag 12 December 1 uur. De kosten bedragen f.25,- per persoon. Boerinnenbond. A.s. zondag aan de kerk collecte met Christus Koning speldjes. Op ?/oensdag 5 November start het kienen om 7*30 uur in zaal H, yan Asten» Zondag: Maandag Dinsdag:

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1965 | | pagina 1