IJSSELSTEiJNS NIEUWSBLAD jaargang 5no. 34- t cfuli 1965* Parochie H. Oda. 4e Zondag na Pinksteren. Zondag: 6.50 uur leesmis voor de familie van Dijck-Driessen. 8.10 uur leesmis voor Camiel Krebbers. 9'15 uur leesmis voor Ma ria Buise - Lamers. 10.15 uur Hoogmis voor de parochie. Maandag: 8 uur gesticht jaargetijde voor Catharina van Lipzig G-eurts en Maria van Lipzig - Willemsen. Dinsdag: 8 uur zieledienst voor de overleden familie Peeters - van Til burg, Woensdag: 8 uur gezongen zieledienst voor Willy .en G-erard Puts. Donderdag: 7»30 uur avondmis voor de familie van Dijck-Driessen. Vrijdag: 7.30 uur gezongen jaargetijde voor Johannes Eeysers en echtgenote Zaterdag: 9 uur leesmis voor de overleden familie van Beers. Gelegenheid om te biechten van 7 "tot 8 uur run. ■Misdienaars: Jenniskens - 'van Vucht. Wij willen er nog even op attent maken dat vanwege de kermis de, missen op.maandag, dinsdag en woensdag'om 8 uur aanvangen in plaats van om half acht. Bovendien herinneren we nog even aan de collecte voor het cadeau.van pater Marcellisi Aan alle inwoners van IJsselsteyn. Zoals andere jaren zal de M.B.L. dit jaar weer een lege flessen actie houden. Hiervoor zal rondgegaan worden op Woensdag7'öf Donderdag 8 Juli. Bij voorbaat onze hartelijke danko 'Turn u ouwver en i ging Met -ingang van Maandag 4 Juli .wordt s'morgens alleen op Maandag, Woensdag Vrijdag en Zaterdagmorgen naar de veiling gereden, alle producten hier voor moeten voor half 8 aan de loods zijn. Aardbeien. De aar$-5eien kunnen dagelijks gebracht, worden tussen12 en 12.30 uur, uitgezonderd zaterdags, s'Zaterdags moeten de aardbeien tus sen 7 en 7-30 uur aan de loods zijn. Fanfare Muzikanten, A-TTENTIn. verpan(3_ met de kermis is er, volgende week niet op Woensdag» maar op.Vrijdag 9 Juli repetitie. Om 8 uur wordt het "kleine koper" 'verwacht, en om 9 uur de rsst van de bezetting.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1965 | | pagina 1