yPssEisTEyns IEUUJS of ÜILflD 3 «Juni 1965 Jaargang 3? no.30 Parochie H. Oda. Hoogfeest van Pinksteren. Zondag: .6.30 uur leesmis voor de overleden familie Pouwels-Vousten. 8.10 uur leesmis voor de overleden familie Fleurkens- Claes- sens. 9-15 uur leesmis voor de overleden familie Janssen- van Lipzig. .10.15 "uur Hoogmis voor de parochie. 3 uur plechtig lof. 2e Pinksterdag feest van. devotie. 6.30 uur leesmis voor de overleden familie Flinsenberg-Arts8.10 uur leesmis voor de overleden familie Swinkels-Claessens. 9«15 uur leesmis 10.15 uur Hoogmis voor Peter Joh. Philipsen. 7.30 uur leesmis uit dankbaarheid'voor de familie Swinkels- Wismans. 7.30 uur leesmis voor de overleden familie Nellen - Rutten. 7.30 uur nm. avondmis voor Francien Janssen-Swinkels. 7.30 uur leesmis voor Gerard Deters. 7.30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Derks- Art s Gelegenheid om te biechten van 7 "tot 8 uur nm. MisdienaarsBus Hendriks. 1 1 Op de beide Pinksterdagen is er geen kindermis. Alle missen zijn der halve voor kinderen en anderen toegankelijk. Met Pinksteren zal de bus achter in de kerk staan voor een offer voor onze Nederlandse missionarissen. Meisjes Gilde. Maandag, 2e Pinksterdag worden alle meisjes die zich hebben opgegeven voor de sportdag om 8.30 uur aan de school verwacht. Zorg dat je op tijd.aanwezig bent, anders zijn we te laat voor de H.Mis Het deelnemersgeld is f.-,25° Maandag Dinsdag Woensdag: Donderdag: "Vrijdag: Zaterdag: Schoolnieuws. Indien er nog kinderen zijn, die vóór 1 October 6 jaar worden en die niet op de kleuterschool zitten, en welke wel op de lagere school komen moeten de ouders van deze kinderen dit zo spoedig mogelijk melden bij het hoofd van de school, (tel.255)* De Pinkstervacantie duurt dit jaar een hele week. Er is dus de volgende week van 6 t/m 12 Juni geen school. Reeds nu wordt medegedeeld, dat i.v.m. een dringend verzoek van de mi nister van O.K. en W. ter bevordering van de vacantiespreiding, de gro- .te zomervacantie een week vervroegd wordt. De laatste schooldag is nu Zaterdag 10 Juli. De zomervacantie duurt dus van 11 Juli tot en met 22 Augustus.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1965 | | pagina 1