SELSTEanS :.b.l. 27 Mei 1965. Jaargang 5, no,29 Zondag: Maandag Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Parnohie- 'HO da Zondag na Hemelvaart 6,50 uur leesmis voor Harrie GoumanS8.10 uur leesmis voor de overleden- .familie Camps-Spreeuwenberg9*15 uur kinder mis, 10,15 uur Hoogmis- "bestelde ziele dienst voor Frans van Soest en Anna van Bracht 7,30 uurgezongen zieledienst voor Peter Joh. Philipsen 7.30 uur leesmis voor Willem "Volkenberg. 7.30 uur leesmis voor de familie Hubers - Arts. 7.30 uur n.m. avondmis voor Catharina van Vegchel-Ewals en Arnold Bexkens. eerste vrijdag van de maand, 7-30 uur gezongen H. Mis t.e.v, het H„ Hart. 7.30 uur leesmis voor Matin Bus eh echtgenote, en Wim Bus. 10.: uur huwelijksmis voor het bruidspaar Bekx - van Ass. Gelegenheid om te biechten van 7 tot 8 uur nm. Misdienaars': Willems- van Dijck. Meisjes- Gilde. Maandagavond om 7»30 uur sportbijeenkomst vóórrede Odilia-groep. Jullie worden vrèénpdelijk verzocht omir.op tijd te komen, er wordt om 8.30 uur gestopt.- Zaterdag 29 Mei kunnen alle'leden deel nemen aan een radiorally van het Meisjes Gilde. Je kunt dit persoonlijk thuis doen,, of met een vriendin- negroepje bij elkaar. Uit de K.R.O. gids heb je blz.. 12 .perse nodig, Dus heb je' ^intree se -luister, dan z alterdag om 13*15: - 14.15 uur K.R.O. studio 2'Nationaal Spel-- "Elf.steden tóchf J.B.T.B. Op de laatstgehouden gezamelijke; bestuursvergadering is besloten om bij voldoende deelnamep een uitstapje te organiseren. De -voorlopige datum is 20 Juli a.s.de kosten voor de reis zijn f .5 en tl2-.aan"entreer sJ De reisdoelen zijn, een bierbrouwerijBlijdórp in Rotterdam: en Euro mast Madurodam d;ieen mihiatuur stad) in s1GravenhageBij de terug reis zullen wee in a' Her p ogenbp schi. in hotel De Postzegel aan gaan; Opgave kan geschieden bij H. Janssen tel. 352, en M. Verheyen tel,270» Aan alle inwoners van IJsselsteyn. Zaterdag 12 Juni a.s. organiseert dé Korfbalclub te IJsselsteyn een dam- en kienavond. Hierbij wordt iedereen uitgedaagd te komen dammen tegen een dammer uit Liessel. Prachtige prijzen. Entree f.1, beneden 14- jaar f.-,50, inschrijving f.1,beneden 14- jaar f.-,50. Aanvang 8 uur nm. Tot ziens in zaal Bos, r:::ï>l

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1965 | | pagina 1