iJSSELSTEynS lEUÜlS m ©LRD 20 Mei 1965. Jaargang 5» no,28 Zondag: Maandag Dinsdag Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Parochie H. Oda. 5e Zondag na Pasen, 6.50 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Peters- Michels. 8.10 uur maanddienst voor Peter Joh.- Philipsen* 9.15 uur kindermis, 10.15 uur Hoogmis. Maandag, dinsdag en woensdag zijn de kruisdagen, waarop processie gehouden wordt, tijdens welke bijzonder gebqden wordt voor de. tijdelijke noodwendigheden. 7 uur maandienst voor Wim Bus, na de mis kruisprocessie, 7 uur maanddienst voor Anna Smits - Weys, na de mis kruis- processie. 7 uur leemis voor de -overleden ouders Fleurkens-Jenniskens, na de mis kruisprocessie Feest van sHeren hemelvaart, verplichte feestdag. 6.50 uur leesmis voor Gerard Deters. 8.10 uur leesmis uit dankbaar heid voor de familie van Dijck-Derikx. 9.15 uur leesmis. 10.15 uur Hoogmis, jaargetijde voor Martinus Arts. Op Hemelvaartdag is er dus geen kindermis, en kunnen de kin deren en de groten naar alle missen komen. Men wordt ver zocht om de banken in de zijbeuken in alle missen voor zo ver nodig vrij te laten voor de kinderen, die zonder hun ou ders naar de kerk komen. 7-50 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Deters- Maas. 7.50 uur leesmis uit dankbaameia voor de gamilie Wismans- Gelegenneid om te biechten van 7 tot 8. uur nm. Mièdienaars: Jenniskens, van Vught. Kleuterschool. Op maandag 24 en dinsdag 25 Mei a.s., is er van 4 tot 5 uur n.m. gele genheid tot het opgeven van kleuters, die vóór 1 October de 4 jarige leeftijd bereikt hebben. Gelegenheid hiertoe in de Kleuterschool. DANSEN. DANSEN in het Gemeenschapshuis op ZONDAG 25 Mei a.s.,aanvang 6 uur MUZIEK: "De Splendor' Boys11 Wegens vacantie is er op DONDERDAG 27 Mei geen theorielws. RIJSCHOOL:' P. van Vegchel, Heidsepeelweg 22 b, tel.no.345.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1965 | | pagina 1