iJSSELSTEynS EUIiic IS LR D. 6 Mei 1965» esn? Jaargang 3, no.26. trr vJ Parochie H. Oda. 3e Zondag na Pasen. Zondag: 6.30 "uur leesmis voor Anna Smits - Weys, besteld door de boerinnenbond. 8 uur', leesmis waaronder de Plechtige H.Com munie. 9-15 uur leesmis voor Peter Joh. Phi lip sen. 10.1$ uur Hoogmis voor de overleden fam. Camps - Spreeuwen!erg. Maapdag: 7» 30 uur leesmis''hit dankbaarheid voor de Familie Winnen- van Well Dinsdag: 7-30 .uur...gezongen jaargetijde voor Gerarda Hubers-Arts, Woensdag: 7-30 uur leemis voor Wim Bus. 10 uur Plechtige huwelijks mis .voor het bruidspaar van Bake1 - Binders. Donderdag: 7 50'Uur leesmis Voor W.' en A. Janssen. Vrijdag: 7.-30 uur .leemis voor Antoon vanOsch. Zaterdag: 7*30 uur leesmis voor de overleden familie Geurts-Peeters. i.0 uur. gezongen H. Mis voor Binders-Snijders, bij gelegen heid 'van hun 25 jarig huwelijk. Misdienaars: van Ass - Hendriks. A.s. zondag in de H.Mis van 8 uur zijn de eerste 5 banken aan weerszij den-gereserveerd voor decommuniecanten. De banken iri de zijbeuken en, ook de banken in de voorste helft ban de kerk wordt.men verzocht open te laten voor de ouders:en familie van de communicarrcen. Vrijdag 14- Mei 1965, zal een forumavond gehouden worden voor de gehele jeugd, zowel jongens als meisjes boven 16 jaar, in hét Gemeenschapshuis. Als forumlid zal o.a..fungeren aalmoezenier Heymans, die ook een ]£orte inleiding zal houden over de jeugd in deze tijdVragen kunnen ge'steld worden over alle onderwerpen die de jeugd intresseren. We beginnen om 8.30" uur m.m. Beste medeparochianen. Nu ak binnenkort weer terug ga naar mijn Missie in de Congo., en ik weet hoe groot de* nood daar is, heb ik toch de moed om jullie te komen vra gen om mij nog een een beetje te helpen. id 1958. ben ik hier geweest en hebben jullie mij zo goed geholpen, waa^ ik steeds dankbaar voor ben geweest, en dat nooit vergeten-zal. Toen ik terug was in de Congo, en de kisten aankwamen heb ik ondervon den hoeveel plezier jullie ons daarmee bezorgd hebt.. Dan blijf je het dubbel .waarderen,, en vergeet je geen enkele dag meer diegenen die gehol pen hebben voor .de Missie. Graag had ik ook nu even bij jullie-allen binnen .willen lopen zoals toen;, maar. omdat ik voor gezondheid terug, was en nu 'de tijd te kort .is voordat ik weer weg ga, waarschijnlijk nog de ze maand, kan ik aat niet. Toch hoop ik dat jullie mij...'nu even goed-zult helpen als toenderijd, ni; ik van- Mhr. Pastoor magcollecteren in de kerk op Zondag 9 Mei. Ik ben blij dat ik terug mag gaan om mijn missiewwrk weer voort te zet ten,. =én:kan gaan helpen waar het nu zo nodig is voor Gods kerk. Na de collestezöndag schrijf ik wel weer een stukje van dank voor jullie in dit blaadjeUw medeparochiaan, Dien GeurtS) Zr. 0da c.p.s.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1965 | | pagina 1