lyfsSELSTEUnS EUÜÜS 29 April 1965 Jaargang 3, no.25 Zondag: Maandag: Dinsdags Woensdag: Donderdag Vrijdag: Zaterdag: Parochia :HQda 2e Zondag na Pasen, Herenigingszondag. 6. 30 juur leesmis voor Albert Verheyen en Petronella Peters. 8*10 uur leesmis voor Jan Geurts9.15' hur kindermis". 10 uur Hoogmis. 7»30 uur leesmis. uit dankbaarheid voor de familie Hellegers Maas. 7.30uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Janssen- Keysersr. -7-50 uur gesticht jaargetijde voor Petronella van Asten- Pouwels, 7.30 uur avondmis., leesmis uit dankbaarheid voor de familie Fleurkens - Jénniskens. eerste vrijdag van de - maand7.30 nurgezongen H. Mis t.e.v. het H. Hart, uit dankbaarheid voor de familie Drabbels - Nel len. 10 uur gezongen-,H.rJüis:.bij gelegenheid van het 25 jarig huwelijk van Camps - Spreeuwenberg 7.30 uur gezongen H.uMis tev- 0LVrouwvoor de familie Mulders. Misdienaars: van Ass, Hendriks^ Me-isjes Gilde. De meisjes die mee moeten spelen op de kindermiddag worden verzocht om om 130 uur- in het Gemeenschapshuis te zijn. Het 2e kwartaal; is reeds' bbgomïeh, willen de meisjes aan de contributie denken, deze is f.2,per kwartaal. Voortaan elke week sporten; voor de Maria-Gorettie..Cecilia en Odilia groepop Maandagavond Voor de Lucia- en Lidwina" groep op -Woensdagavond, bide" avonden van 7 tot 8 uur. Aan allekinderen van IJsselsteyn.. A.s. zondag 2 Mei houden wij; een kindermiddagv De Reisjes.van.het Katho liek 'Meisjes.. ;Gilde. zullen deze verzorgen met toneelstukjes, zang en dans. Met de kinderen zullen ook enkele spelletjes gedaan, .wordpu> Zorg dat je allemaal .Xomt:,. hewordt reuze gezellig. De entree is 25 ct BUs tot zondagmiddag 2 uur in het Gemeenschapshuis.. Boerinnenbond. Op donderdag 6 Mei is de jaarlijkse kringbedevaart naar Oostrum. Bij voldoende deelname vertrekt er savonds om 7 uur een bus. bi j; der kerk. Leden kunnen zich hiervoor opgeven; bij Mevr. Verheyen,.. tel.no.270,- vóór a.s. Maandagavond Boerenleenbank Sluiting^ f eestdagenjy[0pge-Q jq April (koninginnedag) en Woensdag 5 Mei (bevrijdingsdag) is het kantoor van de Boerenleenbank de gehele dag GESLOTEN.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1965 | | pagina 1