SSELSTEynS 22 April 1965- Jaargang 3, no.24- Parochie H. Oda, Zondag: Maandag Dinsdag: Woensdag: Donderdag; Vrijdag: Zaterdag: Beloken Pasen. 6.3Q uur leesmis voor Adrianus v.d. Hulst en Maria Hilders. 8;10 uur maanddienst voor Anna Smits - Weys- 9.45 uur kin dermis. 10.15 uur Hoogmis. 7.30 uur leesmis uit danakbaarheid voor de familie Houben- Friezen. 7.30 uur leesmis voor de familie Philipsen-Custers. 7.30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Peeters- Michels. 7.30'uur avondmis voor de overleden familie Deters-Koppens. 7.30 uur leesmis voor Maria Joosten - Camps. 7.30 uur leesmis voor de overleden ouders Fleurkens-Claes- sens» Misdienaars: Hendriks - Bus. M.B.L. Degenen die intrèsse hebben voor een excursie naar de Ploegstoffenfa^ brieken te Bergeik (NB.), kunnen dit voor 26 April opgeven bij Maria Verheyen Deurneseweg, tel.no.270. J.B.T.B. A.s. zondag 25 April, na de Hoogmis vergadering in zaal Bos, i.v.m. de be spreking van het zomerprogramma Voor deze'vergadering worden geen kaarten meer verzonden, maar we ver wachten. een goede, opkomst. Ruiterclub. A.s. zondag.25 April wprdt er een samengestelde wedstrijd georganiseerd door <ie kring Venray, op het perceel van W. de Bruyn, achter Hub. van Assaan de Puttenweg. Bij voldoende deelname wordt er een cursus gegeven in paardengebruik. Deze cursus omvat 14- lessen van 2t uur, leeftijd boven 17 jaar. De kos ten bedragen f12,5Q. Ook personen die geen lid van de ruiterclub zijn, kunnen-:-vad: deze_dursus, gebruik maken. Boerenleenbank-r Sluiting.j^v^^ Koninginnedag is de Boerenleenbank op VRIJDAG 30 April a.s. den gehele dag gesloten. Sparen schoolkinderen.%olang ^e voorraad steekt zijn er nog speldjes op de bank verkrijgbaar voor de kinderen als ze komen sparen. Gaarne willen we vragen aan de ouders om er aan mee te werken dat de kinderen zoveel mogelijk op woensdagmiddag komen. Vrijdags is er wegens de weekend druk te aan de kas GEEN gelegenheid voor het sparen door de schoolkinderen.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1965 | | pagina 1