fj SSELSTEy rib EUÜLIS ICÉLRD. 15 April 196-5. Jaargang 3* no.. 25 Parochie H. Oda. Hoogfeest van Pasen. Zondag: 7 uur leesmis voor de overleden familie Lemmens - Poels. 8.30 uur leesmis voor de overleden familie Jeurissen-Janssen. 10 uur Hoogmis3 uur Lof. Maandag Paasmaandag, 6.-30 uur leesmis voor Leo Stevens. 8.10 uur maanddienst voor Wim Bus. 9-15 uur kindermis. 10.15 uur Hooe- mis voor Antoon Swinkels. Dinsdag: 7.30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie van Osch- Verhaagh Woensdag: 7.3° uur maanddienst voor 'Martin Strijbos. Donderdag 7 ,-nur avondmis voor de overleden familie v.d. Riet. Vrijdag:- 7.30 uur maanddienst voor Peter Joh. Philipsen. Zaterdag: 7*30 uur leesmis voor Petronella Nijssen - Billekens. 10 uur Hoogmis uit dankbaarheid bij gelegenheid van het 25 jarig huwelijk voor Verheyen - Litjens. Mièdiehaars: Willems - van Dijck. Meisjes Gilde. Maandag, 2e paasdag na de Hoogmis bijeenkomst voor de Maria-Gorettie- en Cecilia- groep. W9f^n^(|ag„21 :J:Aj)r,il .^porten,van 7 8 uur, voor de Lucia- en Liduina^ groep Ma'ahi^as - Sportenva" 7 - .8 uur voor de' Maria Gorettie, Cecilia— en kj groep. Voortaan is dit sporten elke week op de dagen zoals hierboven staat op- ge geven.*- M B L Op vrijdagmiddag 7 Mei 1965, hebben wij een ekdursie naar de Ploegstof- fenfabfieken te Bergeik (NB.) Degenen die hiervoor .intresse hebben kunnen zich voor 24- April opgeven bij Maria Verheyen, tel.no.270. Schoolnieuws. De paasvacantie zal dit jaar zijn van Zateraag 17 April tot en met Za- teraa^. 24 April. -Op maandag 26 April begint de school dus weer. Ditmaal dus geen 10 dagen De pinkstervacantie zal dit jaar daarentegen een hele week gaan duren. Op vrijdag 30 April, koninginnedag, en op zaterdag 1 Mei zal er ook geen school zijn. In IJsselsteyn zullen op kuninginnedag weer kinderspelen voor de school jeugd gehouden gorden.. Parochiebibliotheek. In de week van Pasen, 18 t/m 24 April is de bibliotheek niet geopend, ook woensdag niet-. Na 25 April (op deze dag is de bibliotheek wel open), zal er geen zitting meer gehouden worden op woensdagavond, maar op maan dagavond en dan van 7 tot 8 uur. Dit begint op maandag 26 April a.s. li

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1965 | | pagina 1