18 Februari 1965 Jaargang 3, no. 15 IJsselsteyns - Nieuws - Blad. Parochie H. Oda. Zondag Sexagesima Zondag: 6,30 leesm. v.d. overleden am. Philipsen-Peters 8,10 Maanddienst v. Maria Mulders-Thissen, 9,15 kindermis 10,15 uur Hoogmis. Maandag: 7,50 uur maanddienst voor Martin Strijbos. Dinsdag: 7,30 uur Maanddienst voor Peter Joh. Philipsen. 6,30 uur avondmis v.d. levende en overl.leden v.d.Boerenbond. Woensdag: 7,30 uur maanddienst voor Wim Bus. Donderdag: 7,00 uur avondmis, maandd. v, Anna Smits - Weys. Vrijdag: 7-30 uur gesticht jaargetijde v. Pastoor Hillebrandt, 10.uur pl. huwelijksmis v.h. bruidsp. Linders-Poels. Zaterdag: 7*30 uur leesm, v.d. overl. fam. Janssen-Philipsen. Gelegenheid om te biechten van 6 tot 7 uur. Misdienaars: v. Ass - Hendriks. Meisjes Gilde. a.s. Zondag van 10.15 tot 11.1$ uur bijeenkomst voor de Odilia groep. We hopen dat jullie allemaal komen, en denk aan de contributie!!I! M.B.L. -n J.B.T.B. Boerenbruiloftu.-u.-l.-u. Zoals reeds verleden week in IJ.N.B. vermeld werd, organiseert J.B.T.B. en M.B.L. de groots opgezette Boerenbruiloft. Hieraan doen mee alle Ijsselsteynse inwoners vanaf 16 tot 100 jaar. Deze zal gehouden worden carnavalsdinsdag ten stadshuize van ons dorp. Om 10 uur 11 zak de huwelijksplechtigheid plaats hebben. Daarna zonder klokgelui naar de feestvierende zaal v. Asten, waar het bruiloftsmaal zal worden aan geboden. De kosten zullen zeer gering zijn. Daar wij dan ook dit willen organiseren verwachten wij dat hier in grote getale aan meegewerkt wordt, want wat Velden kan en andere dorpen, kan IJsselsteyn toch ook, dus aan U de medewerkers van harte welkom. Tot Carnavals-dinsdag om 10.11 uur. De M.B.L. en J.B.T.B. Opgave voor de boerenbruiloft kan geschieden tot en met 24 Febr. bij; L. Janssen telef. 265 H. Janssen telef. 332 G. Peeters 343 B. Claessens 330 M. Verheyen 270 M. Camps 284 Boerinnenbond Willen de leden die meegaan naar de kringstudieavond in Oirlo op 11 maart zich voor 25 Febr. opgeven bij de voorzitster telef. 270. voldoende deelname zal er een bus rijden.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1965 | | pagina 1