SEI STEbnS- JPIIEUUJS 01 Slad we en wal J J <\n acvn e ia, lees dan elder al del 5; 3 14- Januari 1965- Jaargang 3i no.10 Zondag: Maandag Dinsdag: Woensdag: Donderdag Vrijdag: Zaterdag: Parochie H. Qda. 2e Zondag na de Verschijning deë Heren. 6.30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Swinkels- Jans.sen, 8.10 uur leesmis voor een zieke. 9.15 uur kinder mis. 10.15 uur Hoogmis voor de' parochie» 7.50 uur leesmis.voor de overleden familie Hellegers-Maas 7.30 uur weekdierst voor Anna Smits - Weys 7.30 uur gezongen jaargetijde voor Antoon Jenniskens en Wilhelmina van de Pas. 7 uur avondmis, maadddienstvoor Maria Mulders - Thissen. 7.30 uur maanddienst voor Martin Strijbos. $.30 uur maanddienst voor P.J. Philipsen - Creemers. Vanaf maandag 18 tot 25 Januari is de internationale bidweek. Misdienaars:van Ass - Hendriks. Meisjes Lilde. Zondag van kwart over tien tot kwart over elf bijeenkomst voor d^ Qdi- lia groep. Na de Hoogmis-voor de Lucia- en Lidwina groep. Dinsdag is er voor de leidsters training in Oirlo. Deze zal yooral gaan over. sport en spel. De leidsters die mee. gaan worden om kwarj over zeven aan de school verwachtDiegenen die niet mee gaan gelieve zich zondag even af te melden, in verband met de plaats" in de auto» Postduivenvereniging. Zondag 17 Januari is er een onderlinge tentoonstelling van de postduif venvereniging in cafe van Asten. De duiven zijn te bezichtigen vénaf Zaterdagavond 8 uur tot zondag 4 uur n.m._ Zaterdagavond is bij H# van Asten, en-zondag na de Hoogmis bij H. Van. Asten en J. Bos/tevens gtle- genheid om te toepen voor plats, t.b.v. de Postduivenvereniging* iv

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1965 | | pagina 1