LRD lEUlilS 2e Jaargang no 6 5 December 1963. Parochie H. Oda. 2e zondag van de Advent, Feest van de Onbevlekte ontvange nis van Maria, patroonsfeest van het bisdom. 6,30 uur leesm. v.d. overl.fam. Lemmens-Poels8,10 uur leesmis uit dankbaarheid v.d famNelissen-Dekkers9,15 uur kindermis, 10,15 uur Hoomis voor zekere intentie, 2 uur Lof. 7,30 uur leesmis uit dankbaarheid v.d. fam. Deters-Maas 7,30 uur gez. jaarget. voor Lambert Gooren en echtgenote. 7,30 uur leesmis uit dankbaarh, v ,d.fam Peeters-Verhaegh 7,30 uur leesm. uit dankbaarh. v.d. fam. Voge'ls'-Oeurissen,. 7,30 uur weekdienst v.Oacoba Hensing-de Haas. 7,30 uur leesm. uit dankbaarh. v.d. fam .UJismans- Ver stegen Gelegenheid om te biechten van 6 tot 7 uur n.m. Zondag 8 December, na het Lof zal e"r gelegenheid zijn om het scapulier op te laten leggen, bij die kinderen waarbij dit bij het doopsel niet gebeurd is. A.s. zondag 15 üecRfnber zal Pater Classens uit Oirlo hier komen preken voor zijn missie. Misdienaars Bos-Oenniskens en Geurts-UJillems Boerinnenbond Op donderdag 12 December 1963, jaarvergadering van de boerinnenbond in zaal Bos, aanvang 7 uur n.m. Op deze vergadering zal lYlevr. Reuten uit Heerlen een spreekbeurt hou den, met als onderwerp "Opvoeding tot goedheid". Verder zal er op deze vergadering nog een kleine verloting worden ge houden Veeverzekering. De vee verzekering houdt op Maandag 9 December 1963, haar jaarvergade ring, in het Gemeenschapshuis, aanvang 7,30 uur n.m. De agenda omvat; opening-notulenjaar verslagrapport commissie van comptabiliteit-Verkiezing van een bestuurslid, aftredend A. UJilms we gens Vertrek. Mededelingen, rondvraag en sluiting. Deze vergadering is boeteplichtig Elk lid dat tijdig ter vergadering aanwezig is, ontvangt f.1,- presen tiegeld Zondag Maandag Dinsdag UJoensdag Donderdag Vrijdag: Zaterdag

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1963 | | pagina 1