24- - 10 - 1963. 1e jaargang, no.52 Parochie H. Oda. 21q zondag na Pinksteren, Peest van Christus Koning. Zondag: 6,30 uur leesm.v. int. v.d. fam. Verheyen-Verstegen 8,10 uur leesm. v. de overl. fam. Willemse-Vos 9,13 uur Kindermis, 10,13 Hoogmis:bestjaarget.Joh. Willemse 2,uur Lof met rozenkrans en toewijding aan Christus Koning* Maandag: 7)30 uur leesm.uit danb.v.d. fam. Wismans-Philipsen. z.a. leesm. voor August v.d. Riet Dinsdag: 7,30 uur weekdienst voor Antoon van Asten. z.a. leesm. v.overl.fam. Teunissen-Gerrits Woensdag:7)30 uur leesm. uit dankb.v.d. fam. Michels-Philipsen z.a. leesm.v.d. fam. van Dijck- v.d. Ven. Donderd.:7)30 uur leesm. voor Wilhelmus Rubers. z.a. leesm. uit danb. v.d. fam."Wismans-Verstegem. Gelegeheid om te biechten van 4- tot 6,30 uur en van 7 tot 9 uur. Vrijdag: Hoogfeest van Allerheiligen, verplichte zondag 6,30 uur leesm. v. zekere intentie,8 u. leesm.v. G. Deters 9,uur kindermis,9)30 uur H, Mis voor de Duitse bezoekers van het kerkhof, 10,13 uur Hoogmis bestjaargetJan Litjens. 3-,uur lof, waarna Allerzielenpreek en processie naar het kerkhof Zaterdag-.Allerzielen 7,uur twee H. Missen waarna om ongeveer 7,4-5 uur een ge zongen H. Mis voor alle overledenen van de Parochie, s'Avonds om 7 uur avondmis voor Gerard Deters. "Na de avondmis zegening van het Hubertusbrood. Misdienaars: Bos - Jenniskens en -Geurts Willems. Katholieke Meisjes Gilde. a.s. Zondag bijeenkomst voor de Luvia-groep. S.v.p, tie meebrengen. f.1,contribu- Carnavalsvereniging Alle leden van de carnavalsvereniging worden op Woensdag 30 October a.s. om 8 uur n.m., in cafe H. van Asten verwacht, voor belangrijke be sprekingen. Degenen die lid van de vereniging willen worden zijn ook welkom. Dansavond Gemeenschapsbuis. A.s. zondag 27 October 1963, vanaf 6 uur n.m. dansen in het Gemeen schap shuisMuziek: "De Explosions" Personen beneden 16 jaar hebben geen toegang.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1963 | | pagina 1