17 - 10 - 1963 1e jaargang No. 50 Parochie H. Qda. zondag: 20e zondag na Pinksteren Werèldmissiedag. zondag: 6,50 leesm.v.d. overl.lam.Claessens - Poels, 8,10 leesm.v. Gerard Deters, 9,15 kindermis, 10,15 Hoogmis, "best. jaarg.v, Maria Thijssen - Derks, 2 lof met rozenkrans, maandag 7,30 ipaandd. v. Peter Johannes v.d. Sterren dinsdag 7,30 leesm. v. August v.d. Riet woensdag 7,30 weekdienst v. Antoon v. Asten donderdag 7,30 leesm. uit dankb.heid v.d. fam Koonings - Janssen vrijdag 7,30 maandd. v. Maria Janssen - V/innen zaterdag 7,30 leesm. v. Heddrikus" Maessen, Maria Maessen - Mans en Jacques. Gelegenheid om te biechten van 6 tot 7 uur. MEDISCHE MISSIE ZUSTERS De dames van de VRIENDENKRING VAN DE MEDISCHE MISSIEZUSTERS" zullen in de komende weken, namens de medische missiezusters, bij U aan huis vragen om uw gebed en uw VRIJE bijdrage voor ze ziekenzorg in de missie. Mogen vele VAN HARTE hun aandeel geven voor dit werk van naastenliefde in dienst van de uitbreiding van het GODSRIJK. CULTURELE KRING IJSSELSTEYN In tegenstelling tot andere berichten will-en we er nog^eens de aandacht op vestigen, dat de op te richten Culturele kring persé niet speciaal voor B.J.B. en J.B.T.B. leden is. In tegendeel, we hopen alle inwoners van IJsselsteyn als lid-te mogen begroeten. V/at gaat nu de culturele kringen bieden deze winter? a. Tondel gekoeen zal worden uit: 1e Een schoonmoeder uit duizend!I Blijspel in 3 bedrijven door Henri van Daele. De ups en downs van dit stuk zijn met veel humor verwerkt maar laten soms ook ruimte voor een meer ernstige noot. Dit kostelijke spel zal U enkele uren uitbundig ple zier bezorgen. Tevens een spel dat ons allen nog iets te leren heeft. 2e Gasten in.eigen huis. Blijspel in 3 bedrijven door Dick v. Maasland. Een blijspel, overhellende naar het kluchtige genre, origineel van op zet en plezierige situaties. Een charmant blijspel, vol humor en aardi ge Verwikkelingen. "k Spreker: 1e dhr. H. Kraan heeft een langdurige rechercheloopbaan ach ter de rug waarvan vele jaren doorgebracht in dienst van de hoofdstede lijke centrale recherge. '2e dhr. B. Visser, ohderwerp:" Mijn overgang naar de Katho lieke kerk. - c Film 1e "Het houten paard". Ontsnapping uit krijgsgevangenschap. 2e "Bedriegers in uniform" Hoogst waarschijnlijk zal er naast deze drie avonden, waar de data nog van vastgesteld moeten worden ook nog een gezellmge avond zijn. VERVOIC QU 7, J

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1963 | | pagina 1