3 - 10 - 1963 Jaargang 1 No. 4-9 Parochie H. Oda 18e zondag na Pinksteren. Zondag 6,30 uur leesm. v. Gerard Janssen, 8,10 maandd.v. Anna^- Maria Hellegers - Cremers, 9»15 kindermis. 10,15 Hoogmis v. Antoon v. Asten best. d.d. metselaars en timmerlieden van de rijkswerkplaats, 2 uur lof. Maandag 7,50 gez. jaarg. v. Renier Swinkels Dinsdag 7,30 leesm. v. int. v.d. fam. Claessens - Berkers Woensdag 7,30 leesm. v.d. overl. ouders Nellen - Rutten Donderdag 7,30 gez. jaarg. v. Thomas Michels Vrijdag feest van het moderschap vam Maria, 7,30 uur leesm. v.d. overl. ouders Weijers. Zaterdag 7,30 uur gesticht jaarg. v. Andreas Philipsen 9,30 plhuwelijksmis v.h. bruidspaar Linders - Marcellis gelegenheid om te biechten van 7 tot 8 uur. misdienaars: Bos - Jenniskens - Geurts - Willems. Wij danken degenen die aan ons verzoek gevolg hebben gegeven en de vo rige zondag niet naar de kindermis zijn gekomen. Het schijnt echter dat niet allen ons verzoek de vorige week gelezen hebben, daarom herhalen wij het nog eens: laat de kindermis voor de kinderen en ga zelf naar een andere mis. Kollekte Reclassering. De kollekte van de reclassering, welke de vorige week werd gehouden heeft het mooie bedrag van ruim fl. 11-5,opgebracht. Aan alle milde gevers hartelijk dank voor hun milde bijdrage. Bibliotheek. r Wegens het verbek van dhr. P. van Dierendonck naar Liessel is diens werk overgenomen door A. J„ Steverink in samenwerking met de dames M. Spreeur- wenberg en M. Janssen. Dèor reorganisatie van de bibliotheek zal de opening niet op de gebrui kelijke eerste zondag van de maand oktober kunnen plaats vinden. De le zers en lezeressen zullen nog enige weken geduld moeten beoefenen. De openstelling zal in dit blad bekend gemeekt worden. We kunnen nu alvast mededelen, dat de boeken van nummers zullen worden voorzien. Gp aparte lijsten zal men de keuze van het boek kunnen bepalen. De verouderde boeken zullen verwijderd worden. Bekend gemaakt zal worden welke boeken er voor de volwassenen aanwezig zijn, waarbij tevens een korte gegeven zal worden over de aard van het boek. Bij nieuwe aanwinsten zal dit steeds gebeuren. Zij die hiervoor belangstelling tomen gelieve de bekendmaking te bewaren. Aan kinderen, die om boeken komen vragen voor volwassenen, worden alleen boeken afgegeven, als zij een briefje bij zich hebben met de handtekening van een der ouders of meerderjarigen.We hopen dat door bovengenoemd de belangstelling voor hot lezen bij U zal stijgen.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1963 | | pagina 1