26 - 9 - 1963 Jaargang 1 No. 4-8 Parochie H. Oda. 17e zondag na Pinksteren. Zondag: 6,30 uur leesmis v. Gerard Deters 8,10 leesm. uit dankb.v.d. fam. Philipsen - Smits 9,15 uur kindermis, 10,15 uur Hoogmis "best, jaarg. v. Johanna Maria v.d. Weijer - Martens, 2 uur lol. Maandag: 7,30 uur leesmis v. August v.d. Riet Dinsdag: 7,30 uur leesm. v.d. overl. ouders Coenen - Spreeuwenberg Woensdag: 7,30 uur maandd. v. Albert Verheiden. Donderdag:7,30 uur leesm. v. Peter Loonen en Johanna Willemse. Vrijdag: 7,30 uur gez. H. Mis t.e.v. H. Hart voor zekere intentie; na de H. Mis uitstelling en oefening van eerherstel. EERSTE VRIJDAG v.d. MAAND 9,30 uur gez. H. Mis uit dankbaarheid bij gelegenheid v.h. 25 jarig huwwjijk van v- Asten - Janssen. Zaterdag: 7,30 uur leesm. v. Petronella Vos 9,30 uur pl. huw. mis v.h. Bruidspaar Rongen - Wismans Gelegenheid om te biechten van 7 to 8 uur. We willen er nog eens de aandacht op vestigen dat de kindermis eigenlijk uitsluitend voor de kinderen is. Wanneer ook al toegestaan wordt dat ouden van dagen en zieke of zwakke mensen van deze mis gebruik maken, dan wil dat niet zeggen dat nu ook maar iedereen er naar toe kan gaan, We zijn piet van plan om aan de deur van de kerk degenen die geen ver-* stand willen gebruiken met geweld tegen te houden, maar we vertrouwen dat de goedwillende zullen inzien dat het, zoals het op het ogenblik gaat, niet door kan gaan. w' hopen en verwachten dat de vele die zonder reden of alleen uit ge - v.-. Topo-r» 7in gekomen in het vervolg naar een andere mis zullen komen. Hier is alleen een beetje goede wil nodigt TUINBOUW VERENIGING. In het vervolg wordt er alleen op woensdagmorgen naar de veiling gered den. De produkten worden op deze"dag om half acht aan de loods verwacht. Hebt U uw lege kisten al ingeleverd Zo niet, de huur naar duur loopt door. BOERINNENBOND. Voor de bedevaart naar Bahneux op woensdag 2 okt. zijn nog enkele plaat sen vrij. Opgave kan nog tot maandag a.s. gedaan worden. FANFARE Op zondag 29 sept. zal onze fanfare op concours gaan naar Liessel. Wij hopen dat U doet net als wij en de 'fanfare veel succes toewenst.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1963 | | pagina 1