5JL5JL1LÏJLO-ÏJLÏL.1 ïL2JLOJL^JLO^]LAJLÏL.i 28-8-163 Jaargang 1, No.44 13 e zondag na Pinksteren. Zondag: 6,30 uur leesmis voor zek. intentie, 8,13 uur leesmis v.d. overleden fam. Nelissen-Deckers, 9,13 uur kindermis, 10,13 uur Hoog mis, best. jaargetijde voor Anna Janssen- Smeets, 2 uur Lof. Maandag7?30 uur leesm. uit dankbaarh. v.d. fam.Claessens-Vollenberg Dinsdag: Maanddienst voor.Albert Verheyen. Woensdag: 7?30 uur leesm.v.int. v.d. fam. Peeters- Ewalds. Donderdag:7^30 uur maandd. v. Anna Maria Hellegers-Creemers Vrijdag: eerste vrijdag v.d. Maand, 7?30 uur gez. H. Mis t.e.,v. H. Hart, best. zieledienst voor Johannes Rongen. Na de H. Mis uitstelling en oefening van eerherstel. Zaterdag: 7»30 uur leesm. v.d. overl. fam. Jenniskens-Poels. Gelegenheid om te biechten van 7 tot 8 uur. Misdienaars: Flinsenberg-Spreeuwenberg, Kuunders-Peeters. B. J. B. Deze maand is in IJsselstayn een meisje uit Amerika ondergebracht. Zij is hier door middel van de I.F.IJ.E., internationale uitwisseling van boerenjeugd. Het is mej. Deanne Gould. Vrijdag-6 September 1963 houdt zij voor de B.J.B. en J.B.T.B. in zaal J. Bos een lezing met lichtbeelden over haar vaderland. Wij hopen dat veel meisjes en jongens aanwezig zullen zijn op deze intressante en leerzame avond. RiK.^SPORTVE^NIGING_^IJSSELSTEYNi. Algemene ledenvergadering: Op donderdag 3 September a.s. zal er een algemene ledenvergadering gehouden worden in cafe H» van Asten, aanvang 8 uur n.m. De voornaamste agendapunten zijn het kiezen van een elftalcommissie en enkele besprekingen aangaande de te houden Fancy-fair. Deze bekendmaking geldt tevens als uitnodiging. Contributie: Op zondag 1 en Donderdag 3 September 1963 is er gele genheid voor het betalen van contributie op de gebruikelijke uren t.w. zondag na de Hoogmis en Donderdag na 8 uur (Pouleavond) Wijziging openstelling: Zoals vorige week is bericht zal de kassier de komende week van 1 tot 8 Sept. afwezig zijn wegens vacantie. Gedurende die week zal een plaatsvervanger de kassier vervangen, maar het is niet mogelijk om de avondzitting op vrijdagavond 6 September te houden, zodat wij TJ vragen hiermede rekening te houden.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1963 | | pagina 1