f 11 - 7 - 1963» Jaargang 1: No. 37 KERKDIENSTEN Zondag: 6.30 leesm. v. zek. int. 8.10 leesm. v. Jan. Loenen. 9-13 kindermis 10.15 Hoogmis; best. zieledienst v. Anna Janssen Smeets. 2 u Lof. Maandag: 7-30 gesticht, leesm. v. Peter Johan v. Lipzig en Elisabeth Verhoeven, z.a. leesm. v. d. overl. fam. Cox - de Lauw. Dinsdag: 7-30 leesm. v. bijz. int. z.a. leesm. v. Petronella Verheyen - Peeters. Woensdag: 7«30 leesm. v. int. v. d. fam. Janssen - Spreeuwenberg. z.a. leesm. v. d, fam. Fleurkens - Theunissen. Donderdag: leesm. v.'"Willem -Vollenberg. z.a. leesm. uit dankbaard, v. d. fam. Philipsen - v. d. Sterren. Vrijdag: 7-30 leesm. v. int. y. d, fam. Wismans - Gooren. z.a. leesm. v. Gerard Deters:. Zaterdag: 7*30 maandd. v. Peter Joh. v'. d. Sterren. z.a. lsm. uit. dankbaard, v, d. fam. Los - Janssen gelegenheid om te biechten van 7 tot 8 uur. Misdienaars:. De Wit - Peeters en Vullings - Elinsenberg. Tuinbouwer A.s, woensdag 17 juli zal er bij J. Janssen, Peelwe'g 1 een excursie gehouden worden in klein fruit. Tevens zullen dan de planten van het aardheienplantveld verdeeld worden. Allen die hiervan planten betrekken worden verzocht hierbij aanwezig te zijn Allen die interesse hebben in klein fruit zijn—hier welkom Aanvang half acht namiddag Varkensfokvereniging Aan de leden, Hierbij delen wij onze leden mede dat ingaande deze week geen verenigingsberen meer bij A. Martens, Paardekopweg zijn gestationeerd. Vanaf- heden zijn er wel nog 2 gestald bij M. Strijbos, Wij hopen dat de fokkers hiervan goede nota zullen nemen Het bestuur. ME1SJESGILDE A.s. woensdig om 7 uur sporten voor de Cecilia-groep Wij" verwachten jullie allemaal Boerinnenbohd. Mogen wij de leden er nogmaals op attent maken-dat-op dinsdag 16 juli een excursie zal gehouden worden naar 'de ploegstoffenfabriek in Bergeyk. Vertrek 's middags 12-30 vanaf, de kerk. Opgave kan geschieden bij de voorzitster (tel. 01932-210).

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1963 | | pagina 1