30 - 5 - '63. Jaargang 1: No 5*1. KERKDIENSTEN Hoogfeest van Pinksteren Zondag: 6.30 Ism. v. zek-, int. 8.10 leesm. v. genezing van een zieke 9.13 kindermis 10.13 Hoogmis v. zek-. int. 3 u vespers- en Lof. Maandag: Tweede Pinksterdag, feest van devotie. 6.30 leesn. v. zek, int. 8.10 maandd. v. Albert Verheyen. 9.13 kindermis 10,15 Hoogmis best. jaarget. v. Catherina v. Veghèl-Ewalsa en Arnold Bexkens. Dinsdag: - 7«15 leesm. v. int. v. d. fam. Aerts - Barten. 7.50 l^esm. vAnna Janssen - Smeets. Woensdag: 7-15 leesm.. v, int. v. d. fam. Swinkels - Janssen. 7.50 leesm. v, d, overl. fam. Pouwels - Reintjes. Donderdag: 7•/15 Maandd. vAnna Maria Hellegers - Cramers. - 7.50 leesm, v. d. overl. ouders Willemse - Spreeuwenberg, "Vrijdag: eerste vrijdag 7 u gez. H. Mis t.e.v. Hl. Hart: maandd. v. Gerard Deters. na de H. Mis uitstelling en oefening van eerherstel 8 u. leesm. v. int. v. d. fam. Houben - Friezen. Zaterdag: 7^15 weekdierst v. Albert Verheyen. 7.50 leesm. v. int. v. et, fam.. Vullings. gelegeheid om te biechten van 7 tot 8- uur. Misdienaars: Spreeuwenberg - Pouwels en Geurts - Rooyackers. WIELERRONDE 1963» Zoals U wellicht bekend is kon vorig jaar wegens omstandigheden de jaarlijkse wielerronde t.bv.de- kerk niet gehouden, worden. Na een onge dwongen rust van een jaar heeft het wielercomité onlangs een vergadering gehouden om te bespreken of deze- dit jaar zal worden georganiseerd. Men was toen reeds bezig met de verharding van de Heidse Peelweg en op de avond ^an de vergadering bleek deze geheel te zijn verhard voor wat betreft het deelte voor de ronde. Belsoten werd toen de ronde te organiseren en wel op Zondag 21 JULI op hetzelfde parcours, waarop deze het eerste jaar is gehouden. Het comité hoopt dat die zondag allen jong en oud langs de lijn te vinden zijn om^de verrichtingen van de wielrenners gade te slaan- en daardoor; het financiële resultaat van de ronde zo gunsjig mogelijk te doen uitvallen. De vorige keren, dat een- wielerronde werd georganiseerd mochten we een behoorlijk nette-bedrag afdragen aan de kerk dat nog telkens de .1.500.— passeerde en we hopeh^ook dit jaar het financiële resultaat gunstig zal zijn om zodoende een bouwkapitaal te vormen voor de nieuwe kerk Nadere berichten ever de ronde zullen t.z.t. in dit blad worden be kend gemaakt/én tot slot vragen wij als comité Uw aller-medewerking om. de ronde te doen slagen Het wielercomtie •LOTERIJ STIC":TING C-EMEENSChAPSHUIS Zoals reeds "vorige week-, werd aangekondigd zullen binnen enkele dagen bij U aan huis loten worden worden aangeboden't.b.v. de Stichting Gemeen schapshuis. De loten kosten 0.50 per stuk. De hoofdprijs Is een koelkast» De uitloting vindt plaats op zondag 16 juni a.s. in het Gemeenschapshuis. n ji m is

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1963 | | pagina 1