- 5 - '63»Jaargang 1 no 27» 3e zondag na Pasen. Zondag: 6-30 leesm. v. zek. int 8 u leesm. v. bijz. intentie, onder de H. Mis PI. H. Communie. 9.15 kindermis 10.15 Hoogmis ggStjaarget. v. Fetronella v. Asten Pouwels 3 u Lof waaronder de hernieuwing van de doopbeloften door de communiecarten Maandag: 7-15 6ez« zieled. v. d. overl. fam. Coenen - Spreeuwenberg en Spreeuwenberg - Eruini 7.50 maandd. v. Anna Hellegers - Crnmers. Dinsdag; 7-15 maandd. v. Gerard Deters. 7»50 Ism. v. Flinsenberg - Arts Woensdag: 7*15 gez* jaarget. v. Gerarda Hubers - Arts. 7.50 Ism. v. Anna Jenssen - Smeets. Donderdag: 7» 15 Ism. v. Peter Johannes Vissers 7.50 Ism. uit dankbaarh. v. d. fam. Foels-v.Dijck. Vrijdag: 7»*15 leesm uit dankbaarh. v. d. fam. v. Veghel-Verheyen 7-50 leesm. v. int. v. d. Tarn. Janssen-Phillpsen. Zaterdag: 7-15 leesm. uit dankbaarh. v. d. fam. Pouwels - Heintjes 7.53 leesm. v. int, v. d. fam. Aerts - Earten. gelegenheid om te biechten van 7-8 uur. Zondag zijn in de H. Mis van* 8 uur de 13 eerste banken in het midden schip en alle banken in de zijbeuk gereserveerd, voor de communiecanten en hun ouders. Men wordt vriendelijk verzocht deze dan ook daarvoor vrmj te laten. MISDIENAARS: 7«15 de Wit - Peeters, 7«50 Vullings - Flinsenberg. J.b.T.B. Op dinsdag 7 mei zal er een vergadering gehouden worden in café J.' Bos. Aanvang 8.30 uur. De indeling van de vergadering is als volgt: Opening, notulen, Prijsuitreiking dropping, bespr. uitstapje, excursies, sportwedstrijden, orientatieritenquete zomerprogramma, spreekbeurJ over kleinfruit door de dhr. Lenssen uit Lottum. Verder zal er een consumptie beschikbaar worden gesteld voor de invullers van de enquête. Daarna rondvraag en sluiting. FANFARE "DE FEEHCLANK'.' Voor het tegenbezoek aan onze fanfare aan Overloon op a.s. zaterdag mei, worden wij om half acht n.m. in Hotel "de Riet" verwacht. Op de repetities zal het uur van vertrek nog nader worden bekend ge maakt, doch dit zal uiterlijk om 7 uur zijn, dus bestuur en leden denk hier dus nu reeds aan. Ook a.s. zondag vóór de PI H. Communie v/orden alle muzikanten en drummers verzocht minstens een kwartier vóór de H. Mis aan het Gem. Huis aanwezig te zijn, probeer nu eens allen op tijd te zijn, en laat anderen niet op je wachten. BOER i:t nenbqnd Cp donderdag 9 mei a.s. is onze kringbedevaart naar Oostrum. 's avonds om 8 uur H. Mis waarna lichtprocessie. Bij voldoende deel name wordt een bus-ingeschakeld-, tertrek aan de kerk om kwart over zeven. Opgeven bij de voorzitster vóór dinsdagavond

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1963 | | pagina 1