24 - 4 - '63-JAARGANG 1 No. 26. KERKDIENSTEN. 2e zondag na Pasen. Zondag: 6.30 Ism. v. d. overl. fam. Claessens - Foels 8.10 lsm. v. zek, int. 9«15 kindermis 10.13 Hoogmis v. d. overl. ouders Fleurkens - Jenniskens 2 u.Lof. Maandag: 7.13 leesmis 7-50 lsm. v. d. fan Flinsenberg - Arts. Dinsdag: 7.13 leesmis 7«50 leesm. v. d. fam. Derikx - Hendriks. Woensdag: 7.15 leesmis 7-50 leesm. v. int. v. d. fam. Koonings- Janssen. Donderdag: 7 15 leesmis 7-50 lsm. v. d. fam. Maessen - Mooren. Vrijdag: eerste vrijdag: 7.15 gez. H. Mis t.e.v. H. Hart tot dankzegging v. a. fam. Bovee - Cuypers; na de- H. Mis uitstelling en oefening van eerherstel 9.30 gez. H. Mis "bij gelegenheid van het zilveren huwe lijksfeest van Coenen - Spreeuwenberg en Spreeuwenberg Bruini Zaterdag: 7.15 gez. jaarget. v. Johannes Geurts. 9.30 pl. huw. mis v. h. bruidspaar van Leunen - Arts gelegenheid om te biechten van 7 tot 8 uur. a.s. zonaag is de pl. H. Communie van de kinderen onder de H. Mis van 8 uur. De H. Missen zullen a.s. zondag zijn om 6.30: 8 u, 9-15 en 10.15 Misdienaars: Spreeuwenberg Pouwels 7.13 Geurts Rooyacicers 7-50. --/--t-ï/*/./-/./« .KONINGINNEDAGVIERING voor de SCHOOLJEUGD^^ april) Evenals verleden jaar zal ook dit jaar de koninginnedagviering voor de schooljeugd weer op een zo passend mogelijke wijze gevierd worden 1s Morgens om 9 uur zal de schooljeugd door de fanfare van het schoolplein worden afgehaald, rondom het Lovinckplein trekken en dan naar het sportterrein achter het gemeenschapshuis aankomen. Hier wordt door de fanfare het "WILHELMUS" gespeeld, terwijl het door de schooljeugd massaal wordt meegezongen. Hierna haltien) beginnen de spelen voor de kinderen, bij deze spelen wordt weer .het systeem van spelnummers, stempelbonnetjes en loten toegepast. -Hierdoor blijft de spanning er tot het laatst toe in en ook de kinderen, die niet zo bedreven zijn, behouden- tot het einde toe een kans op. een prijs. Getracht wordt, zover de beschikbare financiën dit toelaten, het aaptal prijzen te verhogen. Voor.de laagste k-lassen, die aan dit spelsysteem moeilijk kunnen deelnemen, zullen per klas aparte spelen worden gehouden. Tevens zullen deze kinderen elk een "kleine" verrassing ontvangen.' O'm ha? f twaalf volgt de uitloting en daarna de uitdeling van enkele^versnaperingen. Het kan niet al te veel zijn, omdat daartoe de financiën helaas niet rijken Het .bezoek ..var. vaders en moeders bij de kinderspelen wordt zeer op prijs gesteld.- Het brengt juist zo'n gezellige sfeer op het terrein vooral voor de kinderen. Zij die het comité en het personeel der schooi, de helpende hand komen bieden, worden vriendelijk verzocht om 9-15 op het terrein aan wezig te zijn, daai nog enige uitleg over verschillende regelingen der spelen nodig is. Het comité wenst al vast al de kinderen en tevens alle IJsselsteynse inwoners een gezellige dag toe Het organiserende Comité.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1963 | | pagina 1