donateurs' 27 - 3 - '65* daargang 1: no 22 .KERKDIENSTEN, 1e passiezondag. t Kondag: 6«30 leesm. v. zek. ,inrt, 8,.10 leesm, v. Renier Swinkels en-tot. Cramers - Swinkels-. 9 1'5 kindermis. •1,0.1-5. Hoogmis; best:, jaarget-, v-. Maria CH ess ens 5 Vasteno.e.f.e- ring'/' Maandag: 7-15 leesm* v. Gerard. uerers. 7«to leesm. v. over I. orders Weyers. Dins dag.7. 1 5 1 e e amvd,. f amvS o..e siS wink els. 7,4-5 leesm. v. Willem Vollhnberg. Wo ensdagj^3 1 e esm' v. d7am. Phi lip sen - vvdSt e'rren 7;-to5 leesm, v. d. over!, f amV r s t e- e g en •- 01 eo to a s Donder dag to. 7 15 leesm. v. d, overi. -ouders Eleurkens.7.Ciaessens 7.4-5 Leesm. v. Lamb. ••Arts en -Theodora Poe Is. Vrijdag:, eerste vrijdag t d,.. maand:. 8.10 'gezongen H._ Mis., t.e.v* H. Hart vd 'zek> into n a :de H. Mis, uitstelling..';én alie ning van .eerherstel7 50: avondmis v» zek. int Zaterdag: ?.15 maandd. v. Anna Maria Hellegers^-Cramers 7 75 leesm. uit danld?;aarb- yl d. f am. Mioheis - Henhe- broek* Gelegenheid om ug oi echt en van,, 7 - 8.- Misdienaars: 7»15 de Wit- Peetere7 75 Vullings- --Elinsembepg üe, gr.orp-ipoets in dekerk 'zal gehouaen worden op aona^rdag 7 april Hl ervoor' doen we' weer een beroep op de meisjes om te komen helpen* Vorig jaar waren er.-. aigerti jk, nog, tl weinig,. Al-S: ar- ronr komen is het voor ieder minder werk en vlugger gebeurd,-Kom-dus helpen. -0-0-0-0-0-0-0-0 .PAROCHIEAVOND voor de JEUGD, Op vrijdag 5 .april,"; dus'a «,'st vrijdag zullen we nade avondmis 'd.è aan gekondigde parochie avond' hóuden voor' de jongeren. We nodigenhi ermede dus alle jongeren van 17 jaar en ouder uit om vrijdag ih het gemeenschaps, huis te komen. _o-0-0-0-0-0-0-0- EANEAPlERUITERGLUB.VOETBALCLUB. •.Zondag 51 mrten maandag-1, apr» a.s. Toneeluitvoering voor de van bovengenoemde verenigingen.Voor...aegene die nog niet in ..het b.e.zit zijn van een donateurskaart kunnen deze als toegaugsbe.wrj.s, krijgen';.aan 4e ingang.,,:Dez.e .Donateur.skaarten zijn als gebruikelijk geldig.voor'.2 personen, Opgevoerd zal worden het spel,:. "LICHT 1ÈN LIEFDE"", in 3 bedr, "POLLY PERKINS door toneerver. "CREscendo" uit borneren. Wij wensen. U-een/genoeglijke en. aangename, avona toe Namens de Pesturen van bovengenoemde verenigingen... AANVANG7.50'tw Op de te Velden gehouden- Cross Country uenaaldei de.heer Jac. Lemmen.s een 2 de prijs, terwijl JvBpvep een fp.ut.lpo.s. pare ours 'aflegde - maar. door te geringe,- snelheid, buiten'de., prijzen viel

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1963 | | pagina 1