SELSTEYNS IEUWS i W IF LAD. 3.3- 1963. Ja-argang 1 No. 20 K E R K -D I E N' STEK. 3e zondag van de vasten. Zondag: 6.30 leesm. v. zek. int. 8.10 leesm.. v. Willem Voller*- berg 9*15 Kindermis. 10.13 Hoogmis v. zek. int. 3. u vaste.noefening Maandag: 7*30 leesm. v. d. over ouders Smits - Derks Dinsdag: Feest van de H. Jozef patroon van de kerk. 7. u leesm. t,e.v. E. Jozef voor zegen over het huisgezin. 8.3Ö gez. jaarget. v,-Frans-v. diMunckhof en Petronella Schreven. Woensaag: 7»30 maandd. v. Peter vJohannes v, d. Sterren. z.a.,leesm. v. Antoon'v. ösch. Donderdag: 730.: leesm. v. Lambertus Arts en Theodora Poels. z.a,'leesm. v. Gerard Deters, Vrijdag: Geboden vasten en onthoudingsdag. 7»30 gez. jaarg. v. Gerard Arts en Maria Gertruda v. Enckévort. z.a. leesm. v. d. fam. v. Soest - Swinkels. Zaterdag: 7*30 leesm. uit daakoaarh. v. goede afloop operatic z.ay,. leesm. v, d. fam. Philipsen v. d. Sterren, gelegenheid om te biechten, van 6 tot 7 uur. Misdienaars, var de week: Vullings - Flinsenberg - Bos en Kuunders. -0-0-0-0-0-0-0-0- Maand.ag 18 mrt. zullen we onze parochieavond houden, waarop we. alle gezinshoofden verwachten. Dit wil niet zeggen "dat de vrouwen niet. wel kom zijn. Integendeel ook van de zijde van de vrouwen verwachten wij een grote opkomst. VastenoefeningGedurende de vasten houden we iedere zondag 's mid dags om 3 u. een vastenoefening;..' Helaas moeten we constateren dat deze oefeningen niet slechtmaarzéér slecht bezocht worden. Hebben we er nu niets meer voor over om 'gedurende deze tijd iets te doen wat. een he.el klein offertje van ons vraagt Als er van ieder gezin één lid aan wezig is, is de kerk vol i! Maar stuur nu in Gods naam niet de kinderen en zeker niet de kleine, maar kom zelf, ouders en geef het voorbeeld 4f-— H c j ^Op vrijdag 22~mrt7~Eöü3t" dê~handboögscRutterij haar jaarverg in café v. Asten aanvang 8 uur, Op deze vorg. zullen dé prijzen uitgereikt worden van de wintercompetitie. De uitslag is.als volgt: 1 beker J. Claessen 8.20 per pijl 2 Fr. Janssen 7*98 B. Camps 7-88 M. Camps 7 •54- Verstegen 7*4- 2 Linders 7.4 0 Fleurkens 7-36 3 4. 3 6.M. 7 A. H, 8 G. Linders 7.17 9 P. Winnen 7*03 per pijl 10 Fr. v. Soest6.70 M M 11 -A. Fransseh 6,32 12 M. Rongen 6,4-1 T3-A. Jaspers 6.15 14- P. Bus 6.03 15 W. Bus 5.54- ZO.z)

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1963 | | pagina 1