f JEiï ËËËiËtêZSi- K E :R K DIENSTEN. 2e zondag van de vasten. Zondag: 6>,3.0 .leesm. v. 'zékere intentie 8.10 leesm.v. inty v.d. Tam. v. Munckhof 9.15 kindermis 10.15 Hoogmis v. Joh. E leur kens - Claesssns. .3 ,u "vast énd eféhing. Maandag:,. 7»30 leesjm v* d* overl,. fam.Hellegers - Maas. z.a. Ie e. Sm - v.. Int.. vdfan:»- vHó'of - Ewals. .Dinsdag i 7.730 leesm, v« dc overl fam. Jaspers - Lens sen. z.a. leesm. v. d» fam» .v. d. Sterren - Simons. Woensdag,: 7.30 leesm,* uit dankbaarh, 'v# d. fam. Buisse Maessen. 7a0.0. u avondmis j,rL' B. J.B, Donderdag: 7*30 leesm. uit dankbaarh. v. d. fam. Swinkels .- Wisman s z.a. leesm. v. overl. ouders PouweIs - Vousten, Vrijdag: geboden ..vasten en onthoudingsdag: 7*30 leesm, v. d. overl» ouders'Wegers, z.a. leesm. Vv d. int. v. d. fam. Jenniskens Poelsu Zaterdag: 7*30 gez. jaargv, H.endnkus v.,d. Ven., z.a:.: leesm.. v.. d„; overl. fam. Janssen - Coppens. gelegenheid' bik te - "biecht en van 6".tot 7 uur. Op maandag 18. mrt. zal... in. het gemeenschapshuis een parochieverg. ge houden worden. Wij kondigen dit nu reeds'aan zodat iedereen tijdig met deze avond rekening kan houden. ~o-o~ó-o-o-™o-o~o- De stille omgang wordt dit—jaar1 gehouden in. de nacht van 16 op 1? maart. Voor onze afdeling is er. een plechtig lof... te Oostrum om 21 ,.45 u. Vertrek vanaf station Venray: 23*03 uur. Terug in-Venray 8.30 u. Eerst wordt de Stille Omgang gehouden,daarna de plechtige Hoogmis in de Krijtberg kerk. Bij voldoende- deelname zal- voor -een bus ..gezórgd worden IJs-sélsteyn- Oostr.um. v-.v. De onkosten .bedragen voor reis,, contributie, afdracht aan kr'ingbestuur. etc. 8,53* Kaartjes zijn- verkrijgbaar t/m. donderdag 14; mrtbij G-ebrKeysers. Ook dit jaar rekenen wij weer op een grotë deelname, Namens de.'afd- IJs.selsteyn: S. Keysers, secr. _o-o-o-o-o~o-.o-o— EOKVER. IJSSEl,STEEN. Op; maandag- 1;1': mrtzal: .een 'verg. van de fokver gehouden worden bi j B» v. Jksteni'-'-kainvahg 8-: uurhhbin':;-:.' Bezing lichtbeelden door dhr v:. 'Dommeïe'h *van';- de Zuivelfabriek'' uit. Venray over Hygiënische melkwinning en machinaal melken. Op deze; vergadering heeft iedereen .vrije toegang.. -o-o-o-o-o-o-o-o-o- J_.B Op woensdag 27 maart zal de 2e les in groenten, en bloem.enverzor ging gegeven 7 Woensdag' 3 - 4- '63 .,3e les id. Dinsdag: 23 - V - '63 4e les id. De laatste, les zal gehouden worden in combinatie met de boerinnen-, bond.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1963 | | pagina 1