m ieuws CisSAAI). feySSELSTEYFS 30 - 1 - 1963» Jaargang 1: No. 14. KEEK DIENS TEN 4e zondag na driekoningen. Zondag: 6.30 Ism. v. zek. intentie. 8.10 Ism. v, Peter Johannes v.d. Sterren .'bést, door de. "buren. 9.15 kindermis. 10.13 Hoogmis v. zek. intentie. 2.00 u lof. Vandaag is de nationale kerkenbouw zondag met collecte voor de kerkenbouw. Maandag: 7'30 weekdienst v» Anne Maria Hellgers. z.a. leesm. v. Jan. Mathijs Smeets en Emilia Smeets - Janssen. Dinsdag: 7*30 gez. jaarg* v. Harry Vergeldt. z.a. Ism. v. d. overl. fam,Olaessens - Michels. Woensdag: 7-30 weekdienst v. Peter Joh. v. d, Sterren. z.a. Ism, uit dankbaarh, v. d. fam. v, Asten - G-eelen. Donderdag:- 7-30 leesm. v. Martin Arts best, d. zijn vriendjes. z.a. maandd. v« Gerard Deters. Vrijdag: 7.30 maandd. v. Anna Hellegers-Cremers z.a. leesm.' uit dankbaarh. v, d. fam. v. Hoof - Ewal's. Zaterdag: 7«30 leesm- v. Frans oaspers en Maria Jaspers. 10.00 pl. huwelijksmis v. h, bruidspaar-Pouwels - v.d. Pas. gelegenheid om te biechten van 6 tot 7 uur. Misdienaars van de week: Geurts - Rooyackers en de Wit en Peeters. De tweede en derde les van de huwlijkcursus voor jonggehuwden zijn op maandag 4 febr. en woensdag 13 febr, -ö-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- - Zaterdag 9 febr. a.s; Reeds nu maakt de Stichting gemeenschapshuls alle inwoners van XJss. er op attent dat zaterdag 9 febr, a.s. de bekende flarussen van Blêrick in het gemeenschapshuis zullen optreden en wel om 'half acht 's avonds. Deze avond zal voor elk wat wils brengen. Er zullen gebracht worden leuke komische schetsen, zoals de rijschool, 't gaasmuntje en de slaap wandelaarster. Een balletgroep o.i.v. Mevr. Brugman- Godding zal aan.de moderne tijd aangepaste dansen brengen, zoals maanballet, verkeersballet en kwartetballet. .Ook „tre.edt op een imitator, die reeds in Limburg veel bekendheid geniet,. Afwisselend zal optreden de Noord- en Middenlimburgse buutredner Hub. Wammerdam.. Hij brengt o.a.: "Luike den Bels," "Den Dreksman" Miss. World" Verder zult U kunnen kenni snoion met ...dé guitarist Jan Bors en de tenor Fr. Vo Cleef, terwijl declamatie en koorzang het geheel zullen vervolmake Vooral na de pauze aal de -jeugd, de oudere aan haar trekken komen. Nbmaais^zouden we U willen vragen in grote getale te komen om zo de financiële' zorgen te verlichten''van het bestuur de stichting. Bij een matig bezette zaal zal er zeker weer geld bij moeten. U KOMT TOCH OOK! P.!!!! I I H MIJ De 'entreeprijs is gesteld op 4.50 p.persoon. Namens het bestuur Evchting Gemeehschapshuis, A.J. Steverink, secr.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1963 | | pagina 1