LAD. SSELSTEYNS IEUWS JAARGANG 1: No. 11 1e zondag na driekoningen. Peest van de H. Fam. Zondag: 6.30 leesm. uit dankbaarh. v. d. fam. Keyzers - v.d. Munckhof. 8.10 leesm. v. zek. intentie 9-15 Kindermis. 10.15 Hoogmis v. d. overl. ouders Smits - Derks. 2.00 Lof na het lof H. Fam. v. d. mannen. Maandag: 7-30 gez, jaarg. v. Martinus Ewals. z.a. leesra. v. Gerard Deters. "^insdag: 7-30 leesm. v. overleden kinderen Linders, ./oensdag: 7-30 weekdierst v, Anne Maria Hellegers - Cremers. z.a. leesm. v. d. overl. fam. Stevens - Jenniskens. Donderdag: Gez. zield. v. Ant. Smits. z.a. leesm. v. Martin Peeters. Vrijdag: 7*30 leesm. v. Petrus Mulders. z.a. leesm. v. Pierre en Harry Janssen. Zaterdag: Leesm. uit dankbaarh. v. d. fam.-Potten - Coopmans. z.a. leesm. uit dankbaarh. v. d. fam. Marvellis - Deckers, gelegenheid om te biechten van 6 tot 7 uur. MISDIENAARS: Martin Spreeuwenberg - Gerrit Pouwels - Jo Peeter3 - Martin de Wit. Voor de jonggehuwden, 'd.w.z. zij die pas getrouwd zijn tot en met degenen die 15 jaar gehuwd zijn, wordt een huwelijkscursus gegeven waarin speciaal de moeilijkheden en problemem welke zich in de moderne tijd voordoen zullen worden besproken. Deze cursus bestaat uit 3 avonden en wel: 1 febr. Dr. Marlet, arts. 4 febr. Aalm. Heymans, priester. 13 febr. Drs. v. Noorden, psycholoog. Het is gewenst dat zowel man en vrouw tesamen deze cursus volgen, 'ouden er moeilijkheden zijn, dat men niet van huis kan, en men kan zelf geen babysit of.dergelijke krijgen dan zijn wij bereid zoveel we kunnen hierin te voorzien. We zullen gaarne de volgende week nog nader op deze cursus terugkomen. A N F A R Ey A.s. dinsdagavond om half acht repetitie van de drumband in café v. Asten. ll-vRvLUv* Algemene jaarvergadering op 17 jan, in zaal Bos. AANVANG 8 uur. Upenihg no tul en- Jaarverslag Financieel verslag Bespreking oefenen en theorie Mededelingen - contributie innen. Rondvraag - Sluiting. De leden zullen hi-ervan geen nader bericht ontvangen.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1963 | | pagina 1