KERKBERICHTEN Digitaal abonnement. WDOT Redactieadres: Castelostraat 20a Abonnementen: Campagnestraat 8 571739 S571890 Inleveren kopij vóór maandag 20.00 uur e-mail: deschans.castenrav@home.nlnr. 4929 december 2010 Vrijdag 31 dec. 19.30 uur Oudi aars viering met medewerking van Kerk- en Dameskoor Jaardienst Jan Rambags Acoliet: PietDireks Lector: Marja Claessens Koster: Peter Philipsen Zaterdag 1 ian. Nieuwjaar: geen dienst Pastoor van Home is bereikbaar onder 0478-531270 of 06-13300256 Bloemendames: Van het damesteam, dat onze kerk altijd keurig met bloemen opsiert, zijn Rose van Eek en Ria Cox onlangs gestopt. Graag willen wij jullie bij deze bedanken voor al die tijd, dat jullie met veel zorg en toewijding de versiering in de kerk voor jullie rekening hebben genomen. Hartelijk dank. Het bloementeam is inmiddels versterkt door Annie Custers. We wensen Annie veel plezier met haar nieuwe taak en een prettige samenwerking met het team. Wereldjongerendagen: De internationale katholieke Wereldjongerendagen(initiatief van paus Johannes Paulus in 1985) genieten een wereldwijde bekendheid en zijn in de loop der jaren uitgegroeid tot een waar fenomeen. Iedere keer opnieuw nemen vele honderdduizenden jongeren uit meer 180 landen over de hele wereld deel aan dit 'feestje' van de paus. Was vorig jaar deze zesdaagse bijeenkomst(uit onze parochie waren hier ook enkele jongeren aanwezig) nog in Sidney(Australië), in 2011 zal deze meeting van 16 tot en met 21 augustus plaatsvinden in Madrid(Spanje). Wellicht is het goed te bereizen Madrid voor jongeren uit onze parochie ook aanleiding om aan deze bijeenkomst deel te nemen. Deelname staat open voor iedereen in de leeftijd van 16 tot en met 30 jaar. Vanuit het bisdom Roermond worden twee reizen aangeboden. Een rondreis per touringcar door Frankrijk en Spanje tussen 5 en 26 augustus en een korter vliegreis van 12 tot en met 21 augustus. Voor alle informatie kunt u terecht op: www.bisdom-roermondnl/wereldiongerendagen. Het kerkbestuur wenst iedereen een gelukkig en een voorspoedig 2011. Wilt u De Schans digitaal ontvangen? Meldt u dan aan vóór 30 december bij Hay Strijbos, e-mail: havstriibos@home.nl De kosten van een digitaal jaarabonnement bedragen 13,-.

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 1