SVOC'Ol afdeling korfbal UITSLAG PROGRAMMA MIDWEEK WOENSDAG 29 DECEMBER '10 Fysiotherapie Ansipger Tel.nr. 0478-511917 EEN MAATJE JENNISKENS MIKO'76 2 -SVOC'Ol 5 SVOC'Ol 5- De Horst 5 NR AANV. 7921 21.30 uur SPORTHAL De Kruisweide, Sevenum Fysiotherapie Sportfysiotherapie COPD Medische Fitness o.l.v. sportfysiotherapeut Manuele Therapie Lymfe-oedeem therapie Claudicatio (etalagebenen) Afspraken binnen 24 uur Prins Bernhardstraat 9 (naast de "Zuid-Ooster") 5802 BL VENRAY Iedereen voelt zich wel eens alleen. Dan zou het fijn zijn om met iemand te kunnen praten, een spel doen, een wandeling maken, samen gaan winkelen of ergens een kop koffie gaan drinken. Mensen met een psychiatrische achtergrond vinden het vaak nog moeilijker om contact te maken. Zij voelen zich vaak alleen of zelfs eenzaam. Heeft u vrije tijd? Een uurtje per week of één keer in de 14 dagen. Meldt u zich dan aan en wordt MAATJE bij Maatjes Noord Limburg Voor meer informatie: Cliëntenadviesbureau NML, Maatjes Noord Limburg e.o. vraag naar Sylvia Hermsen Tel. 0478-527280. email:maatiesnoordlimburg@cabnml.nl site: www.clientenadviesbureau.nl Erkende bromfietsopleiding Theorieopleidingenpersoonlijk les! Telefoon 0478 571876 7-4 Clicntcnadvicsburcau Noord- en Midden-Limburg W

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 17