KNUPPELS EN KNUPPELINNEKES Tarieven berichte en advertenties in De Schans Tarieven berichten. Berichten i.v.m. verloren of gevonden voorwerpen zijn gratis. Verhuisberichten, overlijdensberichten en dankbetuigingen, huwelijks- en geboorteaankondigingen voor inwoners van Castenray en oud inwoners, 2,50. Kleine advertenties zoals -fiets te koop-, e.d. voor inwoners van Castenray ook 2,50. Betaling contant bij aanlevering bericht. Wanneer we een rekening moeten toesturen gaat het bericht 3,50 kosten. Tarieven advertenties. Pagina formaat: A-4. Tot lA pagina 6,00. Van Va pagina tot V2 pagina: 10,00. Van Zi pagina tot pagina: 15,00. Hele pagina: 20,00. Deze tarieven gelden voor alle commerciële berichten/advertenties. Ook aankondigingen van demonstraties e.d. door firma's bij particulieren vallen hieronder. Voor Castenrayse verenigingen is de berichtgeving gratis. Verenigingen buiten Castenray betalen voor het plaatsen van berichten de geldende advertentietarieven, e.e.a. ter beoordeling van de redactie. Het kopiëren van jaarverslagen, jaarprogramma's e.d. voor verenigingen e.a. 0,05 per kopie. Dubbelzijdig kopiëren 0,09 per kopie. Redactie De Schans. NOTIER VAST 8 JANNUARIE 2011IEN OLLIE AGENDA WANT DAN IS WER s T JOARLIJKSE PRINSEBAL!!!!!!!!!!!! WIE WURT Dx N OPVOLGER VAN PRINS TOON VI????

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 3