KERKBERICHTEN De Schans digitaal Redactieadres: Castelostraat 20a @571890 e-mail: deschans.castenray@home.nl Abonnementen: Campagnestraat 8 @571739 Inleveren kopij vóór maandag 20.00 uur nr. 47 15 december 2010 Zaterdag 18 dec. 19.15 uur Zeswekendienst Piet Duijkers Jaardienst overleden ouders Donders-Hoedemakers en Teun Jaardienst Jan Rambags Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen Acoliet: PietMaes Lector: Maria Classens Koster: Peter Philipsen Pastoor van Home is bereikbaar onder 0478-531270 of 06-13300256 Diensten kersttijd: Vrijdag 24 dec. Zaterdag 25 dec. Zondag 26 dec. Vrijdag 31 dec. 21.00 uur 11.00 uur 19.30 uur Nachtmis Geen dienst Gezinsviering Oudj aarviering Beste inwoners en oud-inwoners van Castenray, In 2011 komt er ook een digitale versie van De Schans. Voor de oud-inwoners van Castenray een mooie gelegenheid, om op de hoogte te blijven van het Castenrayse verenigingsleven en via de berichten/verhalen/foto's van de heemkundevereniging ook nog iets te horen qver de historie van Castenray. Een digitaal abonnement gaat 13,-. kosten. Hiervoor krijgt u 49 keer De Schans digitaal toegezonden. Hebt u interesse in een digitaal abonnement? Geef naam, adres en e-mail adres door aan Hay Strijbos. E-mail: haystrijbos@home.nl Dan mailen wij u in week 51 en 52 een proefnummer. Daarna beslist u of u een abonnement neemt. De Castenrayse schanslezers vragen wij dit bericht door te geven aan hun familieleden buiten Castenray. Bedankt voor uw medewerking. WMW D

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 1