emray KERKBERICHTEN KB O CASTENRAY KB O oog voor senioren Redactieadres: Castelostraat 20a ©571890 e-mail: deschans.castenrav@home.nl Abonnementen: Campagnestraat 8 ©571739 Inleveren kopij vóór maandag 20.00 uur nr. 46 08 december 2010 Zaterdag 11 dec. 19.15 uur Overleden ouders Kuijpers-van de Pasch Overleden ouders Seijkens-Collin Petra Luykx en overleden familie Luykx-Maes Jaardienst Jacobus Wismans en Petronella Cleven Misdienaars: Maudi, Manon Lector: Maria Classens Koster: Toon Claessens Pastoor van Home is bereikbaar onder 0478-531270 of 06-13300256 De voleende "UITETEN.. is op WOENSDAG 29 december We zitten in de feestdagentijd, dus zeer waarschijnlijk wordt het weer een extra feestelijk diner. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom en kunnen zich vóór 22 december opgeven bij NOOR, tel. 571523 of bij ROOS, tel. 571187 Huidige deelnemers s.v.p. AFMELDEN vóór 22 december anders wordt aangenomen dat u weer deelneemt. AANVANG 12.00 uur maar gaarne tijdig aanwezig zijn zodat we ook om 12.00 uur kunnen beginnen. Zoals bekend zijn de kosten 7,50 per deelnemer, te voldoen bij binnenkomst. KERSTVIERING: op vrijdag 17 december aanvang 19.00 uur precies Wist U dat er op DINSDAG in de DORPSZAAL van de WIS een INLOOPMIDDAG is waar U terecht kunt met COMPUTER VRAGEN. Vanaf 14.00 uur zal Ben van Eek proberen uw vragen problemen op te lossen. Hebt u een eigen laptop neem die dan gerust mee. Alles geheel vrijblijvend

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 1