hejuray voor KERKBERICHTEN Tennisclub Oirlo-Castenray Redactieadres: Castelostraat 20a @571890 e-mail: deschans.castenray@home.nl Abonnementen: Campagnestraat 8 @571739 Inleveren kopij vóór maandag 20.00 uur nr. 45 01 december 2010 Zaterdag 4 dec. 19.15 uur Overleden familie Wismans-Noijen Acoliet: Jan Strijbos Lector: Ria Maes Koster: Marie-José Janssen Pastoor van Home is bereikbaar onder 0478-531270 of 06-13300256 Doopsel: Afgelopen zaterdag werd Stijn Pijpers(Pastoor Verheggenstraat 19) door toediening van het H. Doopsel in onze parochiegemeenschap opgenomen. Stijn, ouders en familie, van harte gefeliciteerd. Sinterklaas: Zondag jl. vond in Castenray de intocht van Sinterklaas en enkele van zijn Pieten plaats. Voor velen, vooral de kinderen, is de sinterklaastijd een spannende tijd. Je weet immers maar nooit of Sint aan jou gedacht heeft, of dat hij stilletjes jouw huis voorbij is gegaan. Aan onze misdienaars is hij in ieder geval niet stilletjes voorbijgegaan, want tot onze grote verrassing heeft hij voor ieder van jullie een cadeautje achtergelaten in de sacristie. Dit cadeautje krijgen jullie een dezer dagen netjes thuisbezorgd. Met dank aan Sint en Piet wensen we jullie veel plezier met dit cadeautje. Wij hopen op voldoende opgave. Hallo tennisvrienden, Elk jaar organiseren we een snertcompetitie in de winter. Ook dit jaar willen we dit weer doen. We willen dan ook vragen of er weer mensen zijn die zin en tijd hebben om mee te doen. Het maakt dus niet uit of je al 10 jaar tennist of nog maar 10 dagen. We gaan er van uit om gezellig en leuk te tennissen. Hoe het er precies uit gaat zien, is afhankelijk van het aantal mensen dat mee doet. Het idee is om lx in de 2 a 3 weken op zaterdag laat in de middag of op de zondagmorgen te tennissen. Het inschrijfgeld bedraagt 10 euro. Wil je je opgeven of heb je nog vragen, neem dan contact op met Frans Janssen tel 571298 f.i.c.m.ianssen@home.nl of Tom Verbruggen tel 571446 tomsuus@home.nl Men kan zich tot 4 december opgeven. c D TENNISCLUB "OIRLO - CASTENRAY"

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 1