temray voor KERKBERICHTEN PRESENTATIE ¥AN DE NIEUWE JUBILEUM CARNAVALSSCHLAGER Redactieadres: Castelostraat 20a ^571890 e-mail: deschans,castenrav@,home.nl Abonnementen: Campagnestraat 8 S?571739 Inleveren kopij vóór maandag 20.00 uur nr. 43 17 november 2010 Zaterdag 20 nov. 19.15 uur Jaardienst Leonardus Heidens en Gertruda Driessen Jaardienst Bert Philipsen Jaardienst Luna Franssen Bram Guldemond Overleden familie Heldens-Reijnders-Weijs Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen Misdienaars: Maudi, Manon Lector: Nel Kuijpers Koster: Annemie Drüggen Pastoor van Home is bereikbaar onder 0478-531270 of 06-13300256 Paraplu Na de gezinsviering van zaterdag 6 november is in de kerk een inschuifbare paraplu blijven liggen. Degene, die deze plu mist kan contact opnemen met Henk Classens(0478-571781). ^A/SE^ c D ----- DAAN SMIT hcrdersKRAFT F

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 1