DcJirpsMacl voor Ca-slteanray KERKBERICHTEN Fanfare "Dorpsklank" Castenray Zaterdag 27 november 2010, 9.30 -12.00 uur OUD PAPIER bij Piet Arts Redactieadres: Castelostraat 20a Abonnementen: Campagnestraat 8 S571739 2 571890 Inleveren kopij vóór maandag 20.00 uur e-mai 1deschans.castenrav@.home.nl nr. 41 03 november 2010 Zaterdag 6 nov. 19.15 uur GEZINSVIERING ST. MAARTEN Zeswekendienst Mart Smulders Jaardienst overleden ouders Strijbos-Duijkers Jan Thielen Misdienaars: Demi, Quinty Lector: - Koster: Annemie Drüggen, Henk Classens Pastoor van Home is bereikbaar onder 0478-531270 of 06-13300256 Dank Graag willen wij al onze 'hulptroepen', die in en rond de kerk en op het kerkhof(poetsploeg, groenploeg, bloemendames) voor Allerheilingen alles weer keurig op orde hebben gebracht, hartelijk danken voor hun inspanningen. http: /castenray.dorpenvenray.nl/dorpsklank Repetities fanfare: op donderdagavond in De Wis van 19.45- 21.45 uur Afmelden: John Versteegen tel. 571553 04-11, 11-11, 18-11, 25-11, 2-12, 9-12, 16-12 27-11-2010 Feestavond met huldiging jubilaris 28-11-2010 Intocht Sinterklaas om ca. 14.15 uur 19-12-2010 Kerstconcert Data: 04-11, 11-11, 18-11, 25-11, 2-12, 9-12, 16-12 27-11-2010: René Marcellis en Jeannette Vergeldt 15-ll-2010:om 20.30 uur bij Eric Thielen en familie Activiteiten fanfare: Repetities Jeugd: op donderdagavond in De Wis, aanvang 18.45 uur - 19.30 uur Afmelden: Hay Dinghs tel. 579200 Oud papier: Bestuursvergadering:

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 1