KERKBERICHTEN Redactieadres: Castelostraat 20a @571890 e-mail: deschans.castenray@home.nl Abonnementen: Campagnestraat 8 M 571739 Inleveren kopij vóór maandag 20.00 uur nr. 40 27 oktober 2010 Zaterdag 30 okt. 19.15 uur Jaardienst Sjang Reijnders en Henrica Reijnders-Weijs Jaardienst Piet Philipsen Nella Classens-Janssen en Geert Classens Misdienaars: Maudi, Manon Lector: Gerry Lintzen Koster: Annemie Drüggen Zondag 31 okt. 15.30 uur Allerzielendienst (m.m.v. Fanfare) Acolieten: Jan Strijbos, Piet Maes Lector: Jan Strijbos Koster: Marie-José Janssen, Annemie Drüggen, Peter Philipsen Pastoor van Home is bereikbaar onder 0478-531270 of 06-13300256 28 okt. 31 okt. 04 nov. 11 nov. 13 nov. 18 nov. 25 nov. 27 nov. 19.45 uur repetitie, vanaf 20.30 uur samen met de heren. 15.30 uur Allerzielendienst samen met de heren. 19.45 uur repetitie. 19.45 uur repetitie, vanaf 20.30 uur samen met de heren. Vanaf nu repeteren we elke week vanaf 20.30 uur samen met de heren i.v.m, het Kerstprogramma. 19.15 uur FI.Mis zingen. 19.45 uur repetitie, vanaf 20.30 uur samen met de heren. 19.45 uur repetitie, vanaf 20.30 uur samen met de heren. 19.15 uur H.Mis zingen. Noteer in de agenda of op de kalender: 19 dec. 10.30 uur H.Mis zingen samen met de heren in Beukenrode. Bij verhindering afmelden bij een van de bestuursleden. A t

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 1