DoirpsWaJ voor taslemiray KERKBERICHTEN Handboogschutterij "De Batavieren Redactieadres: Castelostraat 20a S571890 e-mail: deschans.castenrav@home.nl Abonnementen: Campagnestraat 8 2?571739 Inleveren kopij vóór maandag 20.00 uur nr. 39 20 oktober 2010 Zaterdag 23 okt. 19.15 uur Wim Strijbos Mart Smulders(vanwege K.B.O.) Marie Gooren-Dinghs tevens jaardienst voor Bèr Gooren Acoliet: Jan Strijbos Lector: Henk Classens Koster: Henk Classens Pastoor van Home is bereikbaar onder 0478-531270 of 06-13300256 Misdienaars gezocht: Momenteel hebben we nog slechts vier misdienaars(Maudi, Manon, Demi en Quinty) beschikbaar voor het dienen van de h.mis op zaterdag. Dit betekent, dat deze goedwillende misdienaars iedere twee weken aan de beurt zijn en dat vinden we toch wel een te zware belasting. Daarom zijn we op zoek naar jongens en meisjes, die zich graag bij deze groep willen aansluiten om ook af en toe de h.mis op zaterdag mee te dienen. Volgende week(na de vakantie) krijgen de jongens en meisjes van groep 4 en 5 dan ook een briefje meer naar huis, waarmee ze zich kunnen opgeven. Denk er wel aan om even met jullie ouders te overleggen en dit briefje door één van jullie ouders te laten onder-tekenen. Daarna kun je het briefje inleveren bij Toon Claessens, Horsterweg 40 (tel. 571425). Wij hopen flink wat nieuwe misdienaars te mogen begroeten. Om het huidige viertal enigszins te ontlasten zal, in ieder geval voorlopig, een aantal acolieten gaan in de diensten gaan meedraaien. Griendtsveense Pijl Toernooi Vrijdag 22 oktober gaan we naar Griendtsveen's Uitspanning om deel te nemen aan hun toernooi. We vertrekken om 18:45 uur vanaf Café de Koster. Onderlinge Competitie Dinsdag 26 oktober is de 2e wedstrijd van de onderlinge competitie. Aanvang is 20:00 uur bij Cafe de Koster. Raadpleeg ook regelmatig de site van De Batavieren in verband met eventuele wijzigingen in ons wedstrijdprogramma: http://home.wanadoo.nl/batavierencastenray yy CASTENRAY

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 1