voor KERKBERICHTEN Vrouwen Vereniging Castenray Redactieadres: Castelostraat 20a ©571890 e-mail: deschans.castenrav@,home.nl Abonnementen: Campagnestraat 8 ©571739 Inleveren kopij vóór maandag 20.00 uur nr. 38 13 oktober 2010 Zaterdag 16 okt. 19.15 uur Bert Philipsen Jaardienst Sef Duijkers Wim Jeuken(vanwege Jagersvereniging) Overleden ouders Gellings-Verhoeven en Willy Verhoeven Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen Misdienaars: Maudi, Demi Pastoor van Home is bereikbaar onder 0478-531270 of 06-13300256 http://castenrav.dorpenvenrav.nl/vrouwenvereniging email-adres:vrouwenver.castenray@live.nl Hallo leden Woensdag 20 oktober hebben we een avond over holistische massage. Wat is holistische massage? Dit is een helende en ontspannende lichaamsmassage die duidelijk maakt waar klachten vandaan komen. Bij een holistische massage is de massage niet alleen op de spieren gericht, maar ook op de geestelijke ontspanning. Het Griekse woord 'Holos' betekent 'volkomen', wat betekent dat holistische massage de gehele mens in ogenschouw qeemt tijdens de behandeling. Naast het lichamelijke aspect worden ook het geestelijke, emotioneel en spirituele niveau in de massage betrokken. Er wordt een behandelstoel meegebracht dus krijgen we ook praktische voorbeelden. Aanvang 20.00 uur. We hopen op een goede opkomst. Woensdag 10 november is weer onze jaarlijkse oriëntatietocht. Waar gaan we heen??? De organisatie heeft weer een leuke tocht voor jullie in petto. Dus tot dan!! Groetjes het bestuur Vrouwen Vereniging Castenray D

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 1