KERKBERICHTEN Vrouwen Vereni2ins Castenrav i k Redactieadres: Castelostraat 20a @571890 e-mail: deschans.castenray@home.nl Abonnementen: Campagnestraat 8 @571739 Inleveren kopij vóór maandag 20.00 uur nr. 37 06 oktober 2010 Zaterdag 9 okt. 19.15 uur Zeswekendienst Theo Jacobs Wiel Janssen Overleden ouders Cremers-Wismans Jaardienst Roel Classens en tevens Wim Classens Misdienaars: Manon, Quinty Pastoor van Home is bereikbaar onder 0478-531270 of 06-13300256 http://castenrav.dorpenvenrav.nl/vrouwenvereniging email-adresvrouwenver. castenray@live.nl Hallo leden Woensdag 20 oktober hebben we een avond over holistische massage. Wat is holistische massage? Vrouwen Vereniging Castenray Dit is een helende en ontspannende lichaamsmassage die duidelijk maakt waar klachten vandaan komen. Bij een holistische massage is de massage niet alleen op de spieren gericht, maar ook op de geestelijke ontspanning. Het Griekse woord 'Holos' betekent 'volkomen', wat betekent dat holistische massage de gehele mens in ogenschouw neemt tijdens de behandeling. Naast het lichamelijke aspect worden ook het geestelijke, emotioneel en spirituele niveau in de massage betrokken. Er wordt een behandelstoel meegebracht dus krijgen we ook praktische voorbeelden. Aanvang 20.00 uur. We hopen op een goede opkomst. Wij zijn weer aan de beurt om te oberen en wel met het verlovingsbal op zaterdag 20 november a.s. Deze keer is groep 7 aan de beurt. Annie Lenssen May Cremers Gerda Vroemen Ria Maes Brigit Strijbos Lea Hoeymakers Mia Classens Volgend jaar komt er weer een nieuwe oberlijst, ben je 60 jaar of ouder en wil je niet meer op de lijst geef dit dan door aan een van de bestuursleden. Groetjes het bestuur

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 1