Op zondagmorgen 19 september kregen wij het bericht dat onze secretaris Mart Smulders plotseling was komen te overlijden. Mart was al ruim 50 jaar zeer betrokken bij zijn "Handboogschutterij De Batavieren". Volgend jaar hoopten wij samen met hem te vieren dat hij al 25 jaar secretaris zou zijn. Maar dit heeft niet zo ver mogen komen. Wij en de hele handboogsportwereld verliezen in Mart een zeer betrokken persoon. Bestuur en leden van "De Batavieren" wensen de familie veel sterkte toe in deze tijd. JJ Groene Kruis v üameskoor Castenrav 30 sept. 07 okt. 09 okt. 14 okt 21 okt. 23 okt. 28 okt. 31 okt. Bloemenaktie, wij starten om 17.00 uur met de verkoop van de bloemen, voor zover mogelijk op tijd aanwezig zijn bij de loods VieVerde.. 's Avonds is er voor de dames geen repetitie. 19.45 uur repetitie. 19.15 uur H.Mis zingen. 19.45 uur repetitie, vanaf 20.30 uur samen met de heren. 19.45 uur repetitie. 19.15 uur H.Mis zingen. 19.45 uur repetitie, vanaf 20.30 uur samen met de heren. 15.30 uur Allerzielendienst samen met de heren. Bij verhindering afmelden bij een van de bestuursleden. thuiszorg We zetten alle diensten van Groene Kruis Thuiszorg voor u op een rij: Huishoudelijke verzorging Persoonlijke verzorging Advies, Instructie en Voorlichting Ondersteunende begeleiding Gespecialiseerde verpleging Zorg op Afroep Thuiszorgondersteuning Psychogeriatrie Terminale nachtzorg Verpleging www.dezorggroep.nl Klantenservice T. 088 - 61 088 61 s is - if A'ÏA ~y

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 9