KERKBERICHTEN Redactieadres: Castelostraat 20a Abonnementen: Campagnestraat 8 @571739 @571890 Inleveren kopij vóór maandag 20.00 uur e-mail: deschans.castenray@home.nl nr. 36 29 september 2010 Zaterdag 2 okt. 19.15 uur Otto Tersteegen(vanwege de buurt) Willem Baltussen en Johanna Baltussen-Jacobs Misdienaars: Demi en Maudi Pastoor van Home is bereikbaar onder 0478-531270 of 06-13300256 Misintenties: Het komt regelmatig voor, dat misintenties via e-mail worden doorgegeven aan Henk Classens. Bent u dat ook van plan, houdt er dan rekening mee, dat het e-mailadres, waar de intenties kunnen worden doorgegeven, enige tijd geleden is gewijzigd in: henk.classens@kpnmaii.nl Pauselijke onderscheiding Piet Kuijpers: Afgelopen zaterdag stond de kerkdienst in het teken van het 50-jarig jubileum van Piet Kuijpers als kerkorganist. De dienst werd in samenzang door het Kerkelijk Zangkoor en het Dameskoor Castenray op fraaie wijze opgeluisterd onder muzikale begeleiding van Piet zelf. En dat ging Piet na 50 jaar nog steeds goed af. Piet is als organist sowieso nauwelijks op een foutje te betrappen. Na de dienst werd Piet in een kerk, die bovenmodaal was bezet, met een mooie speech toegesproken door pastoor van Horne en kreeg hij vanwege voormelde verdienste door hem het ereteken behorende bij de pauselijke onderscheiding 'Pro Ecclesia et Pontifice' opgespeld en de bijbehorende oorkonde uitgereikt. Voor zijn vrouw Nel, die hem al die jaren door dik en dun gesteund heeft, was er terecht een ferme bos bloemen. Na deze huldiging werd het echtpaar door de koren toegezongen met het jubellied 'Canticorum Jubilato'. Het deed Piet allemaal zichtbaar goed. Aansluitend aan deze plechtigheid werd iedereen in 'De Wis' in de gelegenheid gesteld om de decorandus en Nel met deze onderscheiding te feliciteren onder het genot van een aangeklede kop koffie. Gaarne willen we nogmaals onze oprechte dank uitspreken voor diegenen, die alleen al door hun aanwezigheid de welverdiende belangstelling hebben getoond.

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 1