DojrpsMaxJ. vcooir Casleimray KERKBERICHTEN CAJEKO Redactieadres: Castelostraat 20a ©571890 e-mail: deschans■castenrav@home.nl Abonnementen: Campagnestraat 8 ©571739 Inleveren kopij vóór maandag 20.00 uur nr. 3 5 22 september 2010 Zaterdag 25 sept. 19.15 uur Jubileumdienst 50 jaar kerkorganist Piet Kuijpers Nella Classens-Janssen en Geert Classens Theo Jacobs(vanwege verjaardag) Misdienaars: Quinty, Anne Pastoor van Home is bereikbaar onder 0478-531270 of 06-13300256 50 Jaar kerkorganist: De avonddienst van zaterdag 25 september staat in het teken van het gouden jubileum als kerkorganist van Piet Kuijpers. Deze dienst zal in samenzang worden opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor en het Dameskoor onder begeleiding van wie anders dan Piet zelf. Uiteraard zijn de gezangen voor deze dienst door Piet gekozen. Direct aansluitend aan de dienst zal Piet in de kerk in het zonnetje worden gezet voor zijn jarenlange trouwe inzet als kerkorganist tijdens niet alleen de wekelijkse, reguliere kerkdienst(en), maar ook bij huwelijks-, jubilea- en uitvaartdiensten in onze en andere parochies. Na deze huldiging in de kerk worden de kerkgangers en alle andere belangstellenden in Gemeenschapshuis 'De Wis' in de gelegenheid gesteld om Piet en Nel onder het genot van een kop koffie met dit bijzondere jubileum te feliciteren. Wij, het kerkbestuur, maar ook Piet en Nel stellen uw aanwezigheid zowel in de kerk als in 'De Wis' zeer op prijs. Beste ouders en zangertjes, Het nieuwe schooljaar draait al op volle toeren en ook ons kinderkoor Cajeko wil weer aan de slag mits we voldoende zangertjes hebben natuurlijk!! Heel jammer, maar helaas zijn er enkele zangertjes gestopt en zoeken we weer nieuwe talenten!!!!!!!! Wie wil bij ons koortje komen om weer leuke liedjes te leren voor de gezinsvieringen? Want dat blijft ons hoofddoel. Vanaf groep 3 is iedereen van harte welkom Elke donderdagmiddag na school van 15.45 tot 18.30 uur. We genieten eerst van een glaasje drinken met een koekje. We beginnen deze week!!!!!!!! Heb je zin of wil je eerst "proberen" (kan allemaal) blijf dan op school en we verzamelen ons dan in de handenarbeidruimie. Wie komt? Tot dond. 23 sept?! groetjes, Ria Maes. 00MB

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 1