DorpsMaJ vooir Ca-sleiniray KERKBERICHTEN Erg geslaagd project "De Castenrayse Vennen". Handboogschutterij De Batavieren Redactieadres: Castelostraat 20a 571890 e-mail: deschans.castenrav@,home.nl Abonnementen: Campagnestraat 8 S571739 Inleveren kopij vóór maandag 20.00 uur nr. 28 14 juli 2010 Zaterdag 17 juli 19.15 uur Zeswekendienst Otto Tersteegen Jaardienst Wim Gellings Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen Misdienaars: Anne, Manon Pastoor van Home is bereikbaar onder 0478-531270 of 06-13300256 Graag wil ik ook via deze weg de Stichting Heemkundig Genootschap feliciteren met de perfect georganiseerde middag rond de onthulling van het monument van de schaatsrijder en het presenteren van het boek "De Castenrayse Vennen". Ondanks het te mooie weer waardoor het programma aangepast moest worden verliep de organisatie en presentatie deze dag perfect. Iedereen die aanwezig was, genodigd of ongenodigd, genoot zichtbaar. Weer is het jullie gelukt om te laten zien dat Castenray leeft en in beweging is. Dank je wel hier voor en ik hoop dat velen het prachtige boek van de Castenrayse Vennen nog kopen zodat dit project ook kosten dekkend zal worden. Bert Arts voorzitter/secretaris dorpsraad Castenray Dinsdag 12 juli gaan we schieten bij St. Sebastiaan te Heide. Café De Koster is gesloten i.v.m. vakantie. We vertrekken om 19:15 uur. Aanvang is 20:00 uur. Dinsdag 19 juli gaan we nogmaals schieten bij St. Sebastiaan te Heide. Café De Koster is nog gesloten i.v.m. vakantie. We vertrekken om 19:15 uur. Aanvang is 20:00 uur. Zaterdag 24 juli is weer de jaarlijkse Batavierendag. Verdere informatie volgt nog. Houd deze datum dus vrij. Bijeenkomst bij Gerrit Cremers om 15:45 uur, vanaf hier vertrekken we per fiets naar ■B9I9ÜH 00tos CASTENRAY

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 1