Fiets gevonden Tijdens de bierfeesten is een fiets blijven staan. Deze is nog 1 week af te halen op de Campagnestraat 1. vloerbedekking laminaatvloeren raamdecoratie buitenzonwering gordijnen vitrages etc. overgordijnen en nog veel meer! Beatrixstraat 3a - Meerlo - tel.: (0478) 69 12 78 www.woninginrichtingpeters.nl 9 Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare dorpsraadvergadering van woensdag 7 juli het Beugelzaaltje van de Wis. Aanvang 20.00 uur. 1Opening door de voorzitter. 2. Inspraak publieke tribune. Er kan alleen worden ingesproken over onderwerpen die al op de agenda staan. 3. Verslag Kleur in Castenray. 4. Voorstellen Jan Krouwel 5. Voorbereiding presentatie DOP en taakverdeling. Voorbereiding 15 juli presentatie DOP. 6. Notulen openbare vergadering d.d. 09-06-2010. Het betreft de notulen van de vorige vergadering. 7. Notulen Dorpsradenoverleg. Er wordt verslag gedaan van hetgeen besproken is op de laatste DRO vergadering. 8. Commissies en werkgroepen: a. Aanvulling Dorpsraad/taakverdeling. b. Openbare ruimte c. Wandelroutes d. Behoud basisschool 9. Ingekomen stukken en mededelingen. 10. Rondvraag. 11. Sluiting. T J

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 9