meer dan 100 soorten zand en (sier)grind containers voor diverse doeleinden met een inhoud van 6 t/m 30 m3 afvoeren van diverse afval transport van (bouw)materialen met smis - ^imÊmaksÊSÊÊmfSmms, ÉÈSÊSÉÊBBÊÊÊÈSËmm, "H: WÉmrnËÈË& Stils® €mmmm m. msm mi b.v. Uw partner voor onder andere: wmm^ m-

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 6