Katholieke Rond van Ouderen - KRO CASTF.NR AY echte WANDELING GEYSTERSE BOSSEN op VANDAAG woensdag 07 JULI. Onder deskundige leiding gaan we de hele mooie stukjes van de prachtige Geysterse bossen bekijken. Het is weer een wandeling dus helaas niet voor iedereen geschikt, maar we doen 't rustig aan, dus schroom niet om mee te lopen. Als het weer het toelaat zullen er zeker fietsers zijn, geef dat even door bij uw uw opgave. GEEN EIGEN BIJDRAGE Vertrek 1315 uur per fiets. Om 14.00 uur aanvang wandeling. FIETSTOCHT op WOENSDAG 14 juli, (dus niet 21 juli Natuurlijk alleen als 't weer dat toelaat. We vertrouwen ons weer toe aan de fïetsroutekenners Piet Miep, dan zijn we weer verzekerd van een prachtige fietsroute. GEEN EIGEN BIJDRAGE VERTREK: 10.30 uur bij de kerk. Terug 17.00 uur Voor picknic eten en drinken meenemen Na elk uur fietsen maken we in ieder geval een kleine rustpauze. Opgave t/m vrijdag 10 juli bij Noor, tel. 571523 of email: t.jacobs3@kpnplanet.nl. De volgende UITETENis op WOENSDAG 28 JULI Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom en kunnen zich vóór 21 JULI opgeven bij: NOOR, tel. 571523 of bij ROOS, tel. 571187 Huidige deelnemers s.v.p. AFMELDEN vóór 21 JULIanders wordt aangenomen dat u weer deelneemt. AANVANG 12.00 uurmaar gaarne tijdig aanwezig zijn zodat we ook om 12.00 uur kunnen beginnen. Zoals bekend zijn de kosten 7,50 per deelnemer, te voldoen bij binnenkomst.. Zaterdag 31 juli: JEU DE BOULES in OIRLO Woensdag 4 augustus: FRAMBOZEN FARM in MEYEL Voor een persoonlijk afscheid Wij zijn dag en nacht bereikbaar: tel: 0478-571442 Hoofdstraat 25A 5808 AS Oirlo Voor nadere informatie ga naar www. duij fuitvaartonderneming, nl VY;7 ,v# yfiv

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 5