voot Casleimiray KERKBERICHTEN Vrouwen Vereniging Castenrav ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE 1 Redactieadres: Castelostraat 20a Abonnementen: Campagnestraat 8 @571739 @571890 Inleveren kopij vóór maandag 20.00 uur e-mail: deschans.castenray@home.nlnr. 2707 juli 2010 Zaterdag 10 iuii 19.15 uur Jaardienst Albert Drüggen Jan Thielen Misdienaars: Stef, Joep Pastoor van Home is bereikbaar onder 0478-531270 of 06-13300256 http://castenray.dorpenvenrav.nl/vrouwenvereniging E-mailadres:vrouwenver.castenray@live.nl 1 i/ro-uwen Cnstênrity Hallo leden Het uitstapje op dinsdag 28 september naar het MuZIEum gaat niet door. Dit in verband met het faillissement van het museum. We hebben een bericht gehad dat dit museum op 31 mei haar deuren moest sluiten. Jammer maar helaas!!! Dus moesten we naarstig op zoek naar iets anders. We hebben iets gevonden in dezelfde geest: we brengen een bezoek aan CORPUS. CORPUS is een "reis door de mens" waar de bezoeker op spectaculaire wijze kan zien, voelen en horen hoe het menselijk lichaam werkt, en welke rol gezond eten, gezond leven en veel bewegen daarbij spelen. We brengen eerst een bezoek aan Leiden waar we de fraaie historische stad met zijn grachten en pittoreske straten en stegen gaan verkennen. Na de lunch bezoeken we dan CORPUS in Oegstgeest. We hopen dat deze reis een waardige vervanging is van ons eerst geplande uitstapje. Omdat dit alles vlug geregeld moest worden hebben we ook niet zoveel tijd om ons op te geven. We gaan nl. uit van minimaal 30 deelnemers omdat anders de kosten te hoog worden. De kosten bedragen dan 37,50. Dus geef je zo spoedig mogelijk op maar uiterlijk donderdag 8 juli bij Franzis tel. 571201 of via de mail. Degene die zich opgegeven hebben hoeven dit niet nog een keer te doen. Hun namen zijn al genoteerd. Vertrouwende op jullie begrip in deze ongewone situatie Groetjes Het bestuur

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 1