DorpstlaJ voor Caslemray KERKBERICHTEN Katholieke Bond van Ouderen - KBO CASTENRAY MIDGETGOLF: niet veel Castenrayse deelnemers, maar een gezellige middag. echte WANDELING GEYSTEfiSE BOSSEN op woensdag 07 JULI. Redactieadres: Castelostraat 20a @571890 e-mail: deschans.castenray@home.nl Abonnementen: Campagnestraat 8 @571739 Inleveren kopij vóór maandag 20.00 uur nr. 26 30 juni 2010 Zaterdag 3 juli 19.15 uur Zeswekendienst Marie Gooren-Dinghs Overleden familie Steeghs-Litjens-Henckens Misdienaars: Eva, Demi Pastoor van Home is bereikbaar onder 0478-531270 of 06-13300256 Vandaag woensdag 30 juni: UIT ETEN in de WIS_/ AANVANG 12.00 uurmaar gaarne tijdig aanwezig zijn zodat we ook om 12.00 uur kunnen beginnen. Zoals bekend zijn de kosten 7,50 per deelnemer, te voldoen bij binnenkomst. Onder deskundige leiding gaan we de hele mooie stukjes van de prachtige Geysterse bossen bekijken. Het is weer een wandeling dus helaas niet voor iedereen geschikt, maar we doen 't rustig aan, dus schroom niet om mee te lopen. Als het weer het toelaat zullen er zeker fietsers zijn, geef dat even door bij uw uw opgave. GEEN EIGEN BIJDRAGE Vertrek 13.15 uur per fiets. Om 14.00 uur aanvang wandeling. Opgave t/m vrijdag 2 juli bij Noor, tel. 571523 of email: t. iacobs3@kpnplanet.nl. - - Zoals vorige week vermeldt in de Schans voeren de leerlingen van basisschool "De Stek" op donderdag 1 juli de musical Hommeles in het hotel op in de WIS. Aanvang: 10.00 uur. Einde: ±11.30 uur. Zaal open: 09.45 uur FIETSTOCHT op woensdag 21 juli. Natuurlijk alleen als 't weer dat toelaat. We vertrouwen ons weer toe aan de fietsroutekenners Piet Miep, dan zijn we weer verzekerd van een prachtige fietsroute. Volgende week meer informatie

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 1