DorpsLlacl vooir Casleaairay KERKBERICHTEN RUITERCLUB "DE EENDRACHT" Redactieadres: Castelostraat 20a ®571890 e-mail: deschanscastenrav@home.nl Abonnementen: Campagnestraat 8 $571739 Inleveren kopij vóór maandag 20.00 uur nr. 25 23 juni 2010 Zaterdag 26 juni 19.15 uur Jaardienst overleden ouders Gerard Vullings en Gertruda Vullings-Dinghs Jaardienst Gertruda Tielen Jaardienst Helm van Kuijck Nella Classens-Janssen en Geert Classens Jan Geerets(vanwege verjaardag) Misdienaars: Suzan, Anne Herbenoeming: Bisschop Frans Wiertz heeft met ingang van 1 juli a.s. Peter Philipsen voor vier jaar herbenoemd als lid van het kerkbestuur. Peter, gefeliciteerd en veel succes. Secretaris: In verband met beëindiging van het bestuurslidmaatschap in de functie van secretaris van Annemie Drüggen is het secretariaat per direct overgedragen aan Marie-José Janssen, Past. Verheggenstraat 7, tel. (0478-)571985. Tevens heeft een herverdeling plaatsgevonden de taken van Annemie. Gezinsviering: Graag willen wij allen, die meegewerkt hebben aan het welslagen van de gezinsviering van afgelopen zaterdag, heel hartelijk danken. Dat zijn het organisatieteam, de begeleiding van Cajeko, Cajeko zelf, dat zo mooi gezongen heeft(een vette pluim!), alle jongens en meisjes, die iets hebben voorgelezen, de misdienaars en natuurlijk pastoor. Wat dit betreft, kunnen jullie nu aan een welverdiende vakantie beginnen. Vakantie: Pastoor van Home is deze en volgende week met vakantie. Wat de kerkdiensten betreft zal hij vervangen worden door pastoor Keller. In voorkomende gavallen kunt u contact opnemen met Marie-José Janssen(tel. 571985) of met een van de andere bestuursleden. Pastoor van Home wensen wij uiteraard een heel fijne vakantie toe. castenrav.dorperivenrav.nl/eendracht Afgelopen zondag behaalde Sanne Classens in Meerlo met haar pony jumper de 1 e prijs bij de Bixie A. Wendy Nabben behaalde zondag in Helden met Victory de 1e prijs met springen in de klasse L.

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 1