D©]rp§U<aicl voor C<asteniir<8iy KERKBERICHTEN DE STEK MOET ^LIJVEN Redactieadres: Castelostraat 20a @571890 e-mail: deschanscastenray@home.nl Abonnementen: Campagnestraat 8 @571739 Inleveren kopij vóór maandag 20.00 uur nr. 24 16 juni 2010 Zaterdag 19 juni 19.15 uur GEZINSVIERING(thema: vaderdagj Wim Strijbos Bert Philipsen Toon Classens en Annie Classens-Valckx Jaardienst Door Strijbos-Rijs Jaardienst overleden ouders G. Kunen-Hermans Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen Misdienaars: Maudi, Manon Pastoor van Home is bereikbaar onder 0478-531270 of 06-13300256 Doopsel: Op woensdag 16 juni werd Willem van Bommel(ouders Christian en Karin van Bommel, Horsterweg) door toediening van het H. Doopsel in onze parochiegemeenschap opgenomen. Willem, ouders en familie, van harte gefeliciteerd. Nieuws van de werkgroep! Beste inwoners van Castenray, Inmiddels zijn we weer diverse weken verder een hebben de leden van onze werkgroep niet stil gezeten. Na de bijeenkomst in de Witte hoeve op 4 maart zijn er besprekingen opgestart door de 4 dorpen o.l.v. de gemeente om in gesprek te blijven met S.P.O.V. Doel was om het vertrouwen tussen de partijen te verbeteren. Na 3 fDijeenkomsten werd deze sessie afgesloten met als uitkomst dat het vertrouwen nog steeds broos was. U hebt dit ongetwijfeld uit de media vernomen. Adviesgroep: Inmiddels is de politiek van Venray ook zover. Er werd besloten dat de gemeente zich bij de 4 dorpen aansloot. Tevens sloten bij deze later te noemen adviesgroep aan: wijkverenigingen uit Venray centrum, ouderdelegatie van Venray kom, Dorpsradenoverleg (voor de dorpen die niet behoren tot de bedreigde dorpen), een onafhankelijke deskundige die vragen van de gemeente moet beantwoorden (de raadsopdracht) en het opstellen van de te bewandelen weg aangeeft. Deze deskundige is Dhr Jack Beckers. Verder een onafhankelijke voorzitter. Dit is Petri Ykema. Tot slot en niet onbelangrijk 2 medewerkers van S.P.O.V.

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 1